Ogłoszenie o przetargu w dniu 17 kwietnia 2020r na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

  • Przetarg odbędzie się 17 kwietnia 2020 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni.
  • Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO BANK POLSKI S.A. w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 14 kwietnia 2020 roku.
  • Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
  • Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się ze stanem wybranej przez siebie nieruchomości, oraz z regulaminem przetargu i ich akceptacją.
  • Zapłata wylicytowanej kwoty w całości w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu.
  • Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2020 poz. 65): Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W zawiadomieniu zamieszcza się informację o tym uprawnieniu.
Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 668 85 15, 58 668 85 16, 58 668 89 38, 58 668 89 39 lub 58 668 89 40 oraz na stronie internetowej www.investgdynia.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Grzegorz Murawski
Data wytworzenia informacji: 06.02.2020
Data udostępnienia informacji: 06.02.2020