2021

STRUKTURA SPRZEDAŻY 2020 -2021

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI

    (w złotych)
L.p. Przychody netto z działalności operacyjnej     Rok 2021     Rok 2020
1. Usługi komunikacji miejskiej        33 160 247,95         34 009 825,41
2. Usługi reklamy              90 268,70               80 847,50
3. Usługi Serwisu              40 552,00               27 966,00
4. Pozostała sprzedaż usług                       0,00                        0,00
5. Sprzedaż biletów            482 292,78              836 205,00
6. Sprzedaż materiałów              14 744,60               19 403,46
RAZEM      33 788 106,03       34 974 247,37

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 08.07.2022
Data udostępnienia informacji: 08.07.2022