2020

STRUKTURA SPRZEDAŻY 2019 -2020

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI

   (w złotych)
Lp.  Przychody netto z działalności operacyjnej  Rok 2020  Rok 2019
1. Usługi komunikacji miejskiej       34 009 825,41       35 041 540,59
2. Usługi reklamy             80 847,50            110 935,82
3. Usługi Serwisu             27 966,00                1 339,00
4. Pozostała sprzedaż usług                     0,00            120 854,18
5. Sprzedaż biletów           836 205,00         2 451 609,81
6. Sprzedaż materiałów             19 403,46              45 735,21
RAZEM       34 974 247,37        37 772 014,61

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 13.07.2021
Data udostępnienia informacji: 13.07.2021
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.07.2021 09:25 Inne Monika Karwowska