2019

STRUKTURA SPRZEDAŻY 2018 -2019

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI

(w złotych)
L.p.     Przychody netto z działalności operacyjnej     Rok 2019     Rok 2018
1. Usługi komunikacji miejskiej       35 041 540,59      30 912 234,16
2. Usługi reklamy           110 935,82            92 026,18
3. Usługi Serwisu               1 339,00              8 777,13
4. Pozostała sprzedaż usług           120 854,18              7 537,28
5. Sprzedaż biletów         2 451 609,81       2 583 407,50
6. Sprzedaż materiałów             45 735,21            54 473,82
RAZEM     37 772 014,61    33 658 456,07

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 30.06.2020
Data udostępnienia informacji: 30.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.06.2020 10:41 Dodanie informacji Monika Karwowska