2017


STRUKTURA SPRZEDAŻY 2016 -2017

         (w złotych)
 Lp.  Przychody netto z działalności operacyjnej          rok 2017           rok 2016
1. usługi komunikacji miejskiej                31 503 738,03                31 530 777,15
2. usługi reklamy                     105 905,33                    138 735,45
3. usługi Serwisu                       57 234,74                      36 152,43
4. pozostała sprzedaż usług                         3 160,25                       8 921,77
5. sprzedaż biletów                   2 919 505,90                 3 017 722,33
6. sprzedaż materiałów                       56 017,90                      73 718,75
RAZEM               34 645 562,15             34 806 027,88
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 11.06.2018
Data udostępnienia informacji: 11.06.2018