2016

Struktura Sprzedaży 2015 -2016


PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI        (w złotych)
 L.p.  Przychody netto z działalności operacyjnej        rok 2016         rok 2015
  1.  usługi komunikacji miejskiej         31 530 777,15          30 995 859,47
  2.  usługi reklamy             138 735,45                  2 563,31
  3.  usługi serwisu               36 152,43                45 809,84
  4.  pozostała sprzedaż usług                 8 921,77               184 550,71
  5.  sprzedaż biletów           3 017 722,33            3 042 879,64
  6.  sprzedaż materiałów               73 718,75               217 828,95
 RAZEM       34 806 027,88        34 489 491,92

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 12.12.2017
Data udostępnienia informacji: 12.12.2017