Wniosek o wydanie kopii dokumentacji osobowo-płacowej dla celów emerytalno-rentowych byłym pracownikom zlikwidowanych przeds. i byłym pracownikom UMG

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Organizacyjny
Archiwum Urzędu
Adres: ul. Krzywoustego 6, 81-035 Gdynia
Numer pokoju: 1-4

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek - piątek

Numer telefonu:
58 620-38-24
58 620-67-67

Fax: 58 623 31 91
E-mail: archiwum@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: Wniosek określający rodzaj potrzebnego dokumentu, wypełniony na miejscu w archiwum, pismo złożone w Kancelarii Ogólnej Urzędu, wysłane przez ePUAP lub CU.
Wniosek winien zawierać: dane osobowe, nazwę zakładu pracy, zajmowane stanowisko i okres zatrudnienia.
Sposób załatwienia sprawy: 1. Wystawienie odpowiednio zaświadczenia, odpisu, wydanie kserokopii z dokumentów osobowych i płacowych.
2. Zaświadczenia i odpisy są przesyłane drogą pocztową lub można je odebrać osobiscie w archiwum.
Opłaty: Zaświadczenia i odpisy nie podlegają opłacie skarbowej.
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni.
Tryb odwoławczy: Od wydawania zaświadczeń i odpisów nie przysługuje tryb odwoławczy.
Podstawa prawna: - art. 97 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2023r., poz.1465)
- § 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1862)
- art. 125 i art. 125a ustawy z dnia 17grudnia 1998r.  o emeryturach i rentach z FUS (t.j. Dz. U. z 2023r., poz.1251,1429)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wioletta Staluszka-Stencel
Wprowadził informację: Agnieszka Cieszyńska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Cieszyńska
Data wytworzenia informacji: 08.09.2017
Data udostępnienia informacji: 29.08.2023
Ostatnia aktualizacja: 29.08.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.08.2023 10:24 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
31.07.2023 14:30 Aktualizacja treści Beata Pukło
11.05.2023 09:42 Zmiana załącznika Agnieszka Cieszyńska
04.10.2022 13:58 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
04.10.2022 13:57 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
04.10.2022 09:14 Korekta Agnieszka Cieszyńska
04.10.2022 08:45 Korekta Agnieszka Cieszyńska
04.10.2022 08:40 Korekta Agnieszka Cieszyńska
19.09.2022 09:58 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
04.04.2022 11:55 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
02.03.2022 15:03 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
27.09.2021 10:01 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
24.06.2021 14:29 Korekta Michał Kowalski
18.01.2021 10:55 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
17.09.2020 10:23 Zmiana podstawy prawnej Agnieszka Cieszyńska
01.07.2020 10:17 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
30.01.2020 12:03 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
10.01.2020 09:02 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
27.09.2019 10:17 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
23.08.2019 09:46 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
01.07.2019 13:27 Zmiana załącznika Agnieszka Cieszyńska
01.07.2019 13:26 Zmiana załącznika Agnieszka Cieszyńska
22.05.2019 13:37 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
21.03.2019 08:06 Zmiana załącznika Agnieszka Cieszyńska
20.03.2019 15:35 Zmiana załącznika Agnieszka Cieszyńska
20.03.2019 15:34 Zmiana załącznika Agnieszka Cieszyńska
06.03.2019 11:34 Zmiana podstawy prawnej Agnieszka Cieszyńska
16.11.2018 13:05 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
30.05.2018 13:57 Zmiana podstawy prawnej Agnieszka Cieszyńska
30.05.2018 10:23 Zmiana załącznika Agnieszka Cieszyńska
30.05.2018 10:10 Zmiana załącznika Agnieszka Cieszyńska
26.04.2018 09:33 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
26.04.2018 08:46 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
26.04.2018 08:43 Aktualizacja treści Agnieszka Cieszyńska
26.04.2018 08:40 Inne Agnieszka Cieszyńska
18.01.2018 09:24 Zmiana podstawy prawnej Agnieszka Cieszyńska
18.01.2018 09:21 Zmiana podstawy prawnej Agnieszka Cieszyńska
07.12.2017 11:19 Zmiana podstawy prawnej Agnieszka Cieszyńska
07.12.2017 11:10 Zmiana podstawy prawnej Agnieszka Cieszyńska
07.12.2017 11:01 Zmiana podstawy prawnej Agnieszka Cieszyńska
07.12.2017 10:54 Zmiana podstawy prawnej Agnieszka Cieszyńska
03.11.2017 09:41 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski