Rejestr Danych Kontaktowych to bezpośredni kontakt administracji publicznej z osobą fizyczną.

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska 16-19

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-24
E-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych jest dobrowolny. Wniosek składa osoba pełnoletnia, posiadająca numer PESEL.
Wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych można złożyć:
- w urzędzie:
Do wniosku do RDK należy przygotować:
• dowód osobisty lub paszport,
• telefon lub tablet albo inne tego typu urządzenie – jeśli potwierdzasz dane
w RDK przy urzędniku. Dostaniesz na nie SMS-a lub e-maila z kodami do potwierdzenia twoich danych.
- przez internet:
Składając wniosek do RDK należy przygotować:
• login z hasłem do profilu zaufanego albo e-dowód,
• telefon komórkowy lub dostęp do skrzynki e-mail.
Sposób załatwienia sprawy: - w urzędzie: wniosek złożony w naszym urzędzie realizowany jest niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.
- przez internet: dane do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych przekazuje, aktualizuje lub usuwa samodzielnie osoba fizyczna przy użyciu usługi online udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji. Złożona informacja musi być podpisana podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Rejestr danych kontaktowych osób fizycznych https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-rejestru-danych-kontaktowych-rdk
Opłaty: Usługa jest bezpłatna
Czas załatwienia sprawy: - w urzędzie:
• po wpisaniu lub zmianie danych kontaktowych – będą one dostępne w RDK
od razu po ich potwierdzeniu kodem przez urzędnika.
• po usunięciu danych – zostaną one usunięte natychmiast. Nie trzeba ich potwierdzać (nie dostanie się żadnego kodu potwierdzającego).
- przez internet:
• po wpisaniu lub zmianie danych kontaktowych – będą one dostępne w RDK
od razu po ich potwierdzeniu kodem.
• po usunięciu danych – zostaną one usunięte natychmiast. Nie trzeba ich potwierdzać (nie dostanie się żadnego kodu potwierdzającego).
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.
Podstawa prawna: -Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2019r. poz. 700 t.j.),
-Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych (Dz.U.2019r. poz. 2467).
Inne informacje: W danych kontaktowych należy podać: numer telefonu lub adres e-mail lub oba.
Podany w RDK numer telefonu lub adres e-mail może być przypisany tylko do jednej osoby.
W każdej chwili można zmienić, aktualizować lub usunąć dane z RDK.
Jeżeli twoje dane kontaktowe nie zostały potwierdzone w urzędzie lub przez internet - można to zrobić później (jest na to 24 godziny od otrzymania kodu potwierdzającego).
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Powalisz
Wprowadził informację: Małgorzata Richert
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 22.12.2019
Data udostępnienia informacji: 23.12.2019
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.06.2021 14:34 Dodanie kategorii "Sprawy Obywatelskie" Michał Kowalski
17.07.2020 15:19 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
17.07.2020 15:18 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
18.06.2020 11:09 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
09.01.2020 13:42 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
31.12.2019 11:36 Korekta Małgorzata Richert
31.12.2019 11:03 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
31.12.2019 10:52 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
30.12.2019 14:56 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
30.12.2019 14:27 Zmiana załącznika Małgorzata Richert
23.12.2019 10:01 Dodanie informacji Małgorzata Richert