Stypendium Miasta Gdyni

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Edukacji
Adres: ul. Śląska 35-37 (budynek A), 81-310 Gdynia
Numer pokoju: C105

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 15:00

Numer telefonu:
58 527-35-28
58 527-35-10

Fax: brak
E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: Stypendia w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

    Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach:
1) za osiągnięcia w nauce,
2) za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe,
3) za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne.

Uczniowi i absolwentowi może być przyznane stypendium tylko jednej z kategorii.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 4 ust 4 warunków przyznawania stypendiów.

Przed wypłatą stypendium stypendysta lub przedstawiciel ustawowy stypendysty składa w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni oświadczenie ze wskazaniem numeru konta, na jakie ma być wypłacone stypendium wraz z danymi jego właściciela.


Stypendia dla studentów 

Stypendia są indywidualnym wyróżnieniem dla studentów, których zainteresowania wykraczają poza program studiów oraz mogą poszczycić się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 3 regulaminu przyznawania stypendiów.

Przed wypłatą stypendium stypendysta składa w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni oświadczenie ze wskazaniem numeru konta, na jakie ma być wypłacone stypendium wraz z danymi jego właściciela.
Sposób załatwienia sprawy: Stypendia w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Wnioski o stypendia mogą składać:
1) uczniowie pełnoletni,
2) rodzice lub prawni opiekunowie uczniów,
3) dyrektorzy szkół,
4) organizacje samorządowe i społeczne,
5) władze klubów i organizacji sportowych.

Jeden wnioskodawca może złożyć wniosek dotyczący danego kandydata na jedną z trzech kategorii stypendium.

Stypendia dla studentów

Do złożenia wniosku stypendialnego uprawniony jest student działający osobiście lub przez pełnomocnika.

Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy:

Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są w terminie od dnia 15 października do 15 listopada danego roku.


Możliwości złożenia wniosku:

1. osobiście w siedzibie Wydziału Edukacji,

2. włożenie wniosku wraz z załącznikami do wrzutni w głównym wejściu do Urzędu Miasta Gdyni przy al. marsz. Piłsudskiego 52/54 (całodobowo) lub przy ul. 10 Lutego 24 (7:00-19:00). Wrzutnia w budynku głównym znajduje się od ulicy Bema.

3. złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w:
 - Kancelarii Ogólnej
aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Kancelaria jest czynna: poniedziałek-piątek w godzinach 08:00-16:00

- Kancelarii Ogólnej BIS
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
miejsce: parter (pokój 15, obok ksero)
Kancelaria jest czynna: poniedziałek-piątek w godzinach 08:00-16:00

4. poprzez nadanie wniosku w INPOST URZĄD24. Szczegóły dotyczące nadania znajdują się pod linkiem https://urzad24.inpost.pl/umgdynia
W  polu "Numer referencyjny" należy wpisać "OE - wniosek stypendium"

5. wysłanie wniosku pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Gdyni, al. marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Edukacji, Stypendia Miasta Gdyni.

6.  elektronicznie z pomocą platformy Cyfrowego Urzędu. Można to zrobić pod adresem 
https://nasze.miasto.gdynia.pl/cu/Service/getServiceCard/id,60,cid,59.html:

Aby skorzystać z tej możliwości, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego. Profil zaufany jest bezpłatnym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego.
Ważne: należy pamiętać by złożony w ten sposób wniosek zawierał wszystkie wymagane dokumenty: wniosek oraz wymagane do niego załączniki.

Uwaga! W przypadku wyboru opcji nr 4 lub 5 liczy się data wpływu wniosku a nie data jego nadania.


Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną.

Tryb odwoławczy: Decyzje Prezydenta Miasta Gdyni są ostateczne i nie stanowią aktu administracyjnego, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni odwołanie nie przysługuje.
Podstawa prawna: 1. Uchwała Nr XII/415/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,

2. Uchwała Nr XII/416/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia warunków przyznawania stypendiów w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - ogłoszona dnia 16.10.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województa Pomorskiego, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, tj. 30.10.2019 r.

3. Uchwała Nr LV/1723/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdyni - podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Michalina Siemińska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Stajkowska
Data wytworzenia informacji: 10.07.2006
Data udostępnienia informacji: 19.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.09.2023 10:44 Aktualizacja treści Agnieszka Stajkowska
04.09.2023 09:37 Zmiana załącznika Agnieszka Stajkowska
04.09.2023 08:11 Aktualizacja treści Agnieszka Stajkowska
27.01.2023 15:17 Aktualizacja treści Beata Pukło
01.06.2022 12:27 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
29.10.2021 13:48 Dodanie informacji Emilia Koniuszewska
28.10.2021 10:28 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
28.10.2021 10:23 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
14.10.2021 10:45 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
14.10.2021 10:43 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
06.10.2021 11:06 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
14.09.2021 10:42 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
27.04.2021 14:55 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
13.10.2020 10:06 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
13.10.2020 10:04 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
10.09.2020 13:36 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
27.08.2020 10:31 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
17.10.2019 08:33 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 15:35 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 15:33 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 10:07 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 09:48 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 09:47 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 09:46 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 09:44 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 09:43 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 09:41 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 09:30 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 09:29 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 09:24 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 09:23 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 09:22 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 09:12 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 09:10 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 09:06 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 09:02 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 09:02 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 09:01 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 08:52 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 08:51 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.10.2019 08:38 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
15.10.2019 16:20 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
15.10.2019 16:12 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
15.10.2019 15:52 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
05.09.2019 13:05 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.07.2019 11:59 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.07.2019 11:58 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.07.2019 11:56 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.07.2019 11:55 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.04.2019 12:34 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
01.08.2018 08:45 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
01.08.2018 08:43 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
28.06.2018 11:00 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
27.06.2018 15:46 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
27.06.2018 15:44 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
27.06.2018 15:41 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
14.11.2017 13:32 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
14.11.2017 13:28 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
30.10.2017 10:13 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
21.08.2017 11:57 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
21.08.2017 11:57 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
21.08.2017 11:56 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
21.08.2017 11:39 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
21.07.2017 09:42 Korekta Michał Kowalski
20.07.2017 12:11 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
20.07.2017 12:11 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
19.07.2017 15:23 Aktualizacja treści Michalina Siemińska