Przeprowadzanie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły/placówki

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Edukacji
Adres: ul. Śląska 35-37 (budynek A), 81-310 Gdynia
Numer pokoju: C106

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 761-77-38

Fax: 58 761-77-03
E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2019 r., poz. 1661).
Sposób załatwienia sprawy: 1. Ogłoszenie o konkursie
2. Postępowanie konkursowe
3. Zatwierdzenie wyników konkursu przez Prezydenta Miasta Gdyni
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Ściśle określony w przepisach dotyczących procedury konkursowej
Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. 2020.910 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019.2215 tj. ze zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.2013.832 ze zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045)
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu konkursu na stanowisko dorektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1634)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Michalina Siemińska
Ostatnio zmodyfikował: Emilia Koniuszewska
Data wytworzenia informacji: 26.10.2005
Data udostępnienia informacji: 17.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2021 15:07 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
27.04.2021 15:03 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
27.08.2020 10:16 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
15.03.2018 14:20 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
15.03.2018 13:32 Korekta Michalina Siemińska
21.07.2017 09:43 Korekta Michał Kowalski
19.07.2017 12:39 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
19.07.2017 12:38 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
19.07.2017 12:37 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
19.07.2017 12:37 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
19.07.2017 12:35 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
17.07.2017 14:25 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
17.07.2017 14:25 Aktualizacja treści Michalina Siemińska