Dowozy dzieci i uczniów z niepełnosprawnością organizowane przez gminę oraz zwrot kosztów przewozu

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Edukacji
Referat Organizacyjny Szkół
Adres: ul. Śląska 35-37 (budynek A), 81-310 Gdynia
Numer pokoju: C102

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 761-77-46
58 761-77-31

Fax: 58 761-77-03
E-mail: dowozy@edu.gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. Kserokopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Zaświadczenie ze szkoły/placówki oświatowej o realizowaniu nauki w danej placówce.
3. Skierowanie dziecka do placówki oświatowej, w której będzie realizowało obowiązek nauki,  w przypadku, gdy zostało ono wydane przez Prezydenta Miasta Gdyni- skierowanie nie jest wymagane.
4. Zaświadczenie o adresie miejsca pracy Wnioskodawcy (dokument wymagany do wniosku o zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia własnym środkiem transportu pracującego wnioskodawcy).
5. Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu przeznaczonego do przewozu dziecka/ucznia (dokument wymagany do wniosku o zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia własnym środkiem transportu).
6. Kserokopia świadectwa zgodności WE wskazanego pojazdu lub zaświadczenie od producenta pojazdu ze wskazaniem nr VIN o średnim zużyciu paliwa w jednostkach na 100 km- cykl łączony (dokument wymagany do wniosku o zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia własnym środkiem transportu).
Sposób załatwienia sprawy: Na podstawie złożonego wniosku organ przyjmujący wniosek dokonuje weryfikacji wniosku pod względem formalno-prawnym, następnie ustala formę dowozu lub wysokość przyznanego zwrotu w przypadku gdy dowóz zapewniają rodzice/opiekunowie.
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z przepisami.
Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna: 1. art. 32 ust. 6, 39 ust. 4, art. 39a  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148,2248),
2. art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506,1309 z późn. zm),
3. Uchwała nr XV/501/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. określająca średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Miasta Gdyni na rok szkolny 2019/2020,
4. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).
Inne informacje: Jeżeli wnioskodawca ubiega się o dowóz lub zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia za okres całego roku szkolnego to wniosek należy złożyć do 31 sierpnia.

W sytuacji złożenia wniosku po terminie przyznanie dowozu lub zwrotu kosztów przewodu dziecka/ucznia z niepełnosprawnością obejmuje okres od dnia złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Michalina Siemińska
Ostatnio zmodyfikował: Emilia Koniuszewska
Data wytworzenia informacji: 12.07.2017
Data udostępnienia informacji: 12.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.01.2020 11:13 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
20.01.2020 11:10 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
20.01.2020 11:09 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
20.01.2020 11:08 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
20.01.2020 11:07 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
20.01.2020 11:04 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
20.01.2020 11:01 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
17.01.2020 16:10 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
17.01.2020 16:09 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
17.01.2020 16:08 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
29.08.2019 15:34 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
29.08.2019 08:49 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
29.08.2019 08:44 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
20.08.2019 09:43 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
14.08.2019 09:26 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
14.08.2019 08:11 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
13.08.2019 14:24 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
13.08.2019 14:20 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
10.04.2019 08:19 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
08.04.2019 13:35 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
15.03.2019 14:11 Zmiana podstawy prawnej Michalina Siemińska
15.03.2019 13:58 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
06.11.2018 09:09 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
11.10.2018 10:59 Zmiana załącznika Michalina Siemińska
27.09.2018 15:14 Dodanie informacji Michalina Siemińska
30.10.2017 09:56 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
12.10.2017 09:46 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
21.07.2017 15:54 Korekta Michał Kowalski
21.07.2017 15:52 Korekta Michał Kowalski
21.07.2017 10:02 Aktualizacja treści Jan Kowalski
21.07.2017 09:55 Korekta Michał Kowalski
21.07.2017 09:52 Korekta Michał Kowalski
12.07.2017 14:56 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
12.07.2017 14:36 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
12.07.2017 14:35 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
12.07.2017 14:35 Aktualizacja treści Michalina Siemińska