Dowozy dzieci i uczniów z niepełnosprawnością organizowane przez Gminę Miasta Gdyni

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Edukacji
Adres: ul. Śląska 35-37 (budynek A), 81-310 Gdynia
Numer pokoju: C102

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 527-35-31
58 527-35-10

Fax: brak
E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: 1.  Kserokopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
2.  Aktualne zaświadczenie ze szkoły/placówki oświatowej o realizowaniu nauki w danej placówce w roku szkolnym, na który składany jest wniosek.
3.  Dowód rejestracyjny pojazdu przeznaczonego do przewozu dziecka/ucznia do wglądu (dokument wymagany do wniosku o zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia własnym środkiem transportu).
4. Upoważnienie - zgoda właściciela/współwłaściciela do użytkowania samochodu – w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem pojazdu, lub użytkuje samochód, który nie jest jego własnością (dokument wymagany do wniosku o zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia własnym środkiem transportu).
Sposób załatwienia sprawy: Na podstawie złożonego wniosku organ przyjmujący wniosek dokonuje weryfikacji wniosku pod względem formalno-prawnym, następnie ustala formę dowozu lub wysokość przyznanego zwrotu w przypadku, gdy dowóz zapewniają rodzice/opiekunowie.

Wniosek należy złożyć listownie lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu w godzinach 8.00 - 16.00:
1) al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia - biuro podawcze - hol
2) ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia - parter (pokój 15, obok ksero)

Wrzutnie na dokumenty:
przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 (od ulicy Bema) całodobowo oraz
przy ul. 10 Lutego 24 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z przepisami.
Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna: 1. art. 32 ust. 5 i 6 oraz 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900)
2. art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40)
3. Uchwała nr LI/1551/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Miasta Gdyni
4. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775)
Inne informacje: UWAGA! Do Urzędu Miasta składa się wyłącznie wnioski o zapewnienie dowozu lub zwrot kosztów dowozu do GDYŃSKIEJ NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ LUB PLACÓWKI POZA TERENEM GMINY MIASTA GDYNI.
W przypadku szkół publicznych na terenie Gminy, wnioski składa się bezpośrednio w placówce.

Jeżeli wnioskodawca ubiega się o dowóz lub zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia za okres całego roku szkolnego to wniosek należy złożyć do 31 sierpnia br.

W sytuacji złożenia wniosku po terminie, przyznanie dowozu lub zwrotu kosztów przewodu dziecka/ucznia z niepełnosprawnością obejmuje okres od dnia złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Michalina Siemińska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Stajkowska
Data wytworzenia informacji: 12.07.2017
Data udostępnienia informacji: 12.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.09.2023 09:11 Korekta Agnieszka Stajkowska
14.09.2023 09:09 Aktualizacja treści Agnieszka Stajkowska
09.08.2023 10:55 Zmiana podstawy prawnej Agnieszka Stajkowska
09.08.2023 10:50 Aktualizacja treści Agnieszka Stajkowska
07.08.2023 07:48 Aktualizacja treści Agnieszka Stajkowska
19.07.2023 10:38 Zmiana załącznika Agnieszka Stajkowska
19.07.2023 10:23 Zmiana załącznika Agnieszka Stajkowska
25.04.2023 10:49 Aktualizacja treści Agnieszka Stajkowska
24.04.2023 08:36 Aktualizacja treści Agnieszka Stajkowska
24.04.2023 08:35 Aktualizacja treści Agnieszka Stajkowska
22.12.2022 14:41 Aktualizacja treści Kinga Nowicka
12.07.2022 10:29 Aktualizacja treści Marta Andrzejewska
12.07.2022 10:09 Aktualizacja treści Marta Andrzejewska
01.06.2022 12:26 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
20.04.2022 10:50 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
20.04.2022 10:48 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
07.02.2022 11:09 Aktualizacja treści Beata Pukło
13.07.2021 11:11 Zmiana załącznika Emilia Koniuszewska
29.06.2021 15:31 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
29.06.2021 15:19 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
29.06.2021 14:00 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
27.04.2021 14:56 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
27.08.2020 10:20 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
10.08.2020 15:03 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
06.08.2020 09:12 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
06.08.2020 09:11 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
16.07.2020 15:36 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
15.07.2020 15:20 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
15.07.2020 15:20 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
20.01.2020 11:13 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
20.01.2020 11:10 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
20.01.2020 11:09 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
20.01.2020 11:08 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
20.01.2020 11:07 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
20.01.2020 11:04 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
20.01.2020 11:01 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
17.01.2020 16:10 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
17.01.2020 16:09 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
17.01.2020 16:08 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
29.08.2019 15:34 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
29.08.2019 08:49 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
29.08.2019 08:44 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
20.08.2019 09:43 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
14.08.2019 09:26 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
14.08.2019 08:11 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
13.08.2019 14:24 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
13.08.2019 14:20 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
10.04.2019 08:19 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
08.04.2019 13:35 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
15.03.2019 14:11 Zmiana podstawy prawnej Michalina Siemińska
15.03.2019 13:58 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
06.11.2018 09:09 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
11.10.2018 10:59 Zmiana załącznika Michalina Siemińska
27.09.2018 15:14 Dodanie informacji Michalina Siemińska
30.10.2017 09:56 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
12.10.2017 09:46 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
21.07.2017 15:54 Korekta Michał Kowalski
21.07.2017 15:52 Korekta Michał Kowalski
21.07.2017 10:02 Aktualizacja treści Jan Kowalski
21.07.2017 09:55 Korekta Michał Kowalski
21.07.2017 09:52 Korekta Michał Kowalski
12.07.2017 14:56 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
12.07.2017 14:36 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
12.07.2017 14:35 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
12.07.2017 14:35 Aktualizacja treści Michalina Siemińska