Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Dochodów
Referat Podatków
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 407

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek- piątek

Numer telefonu:
58 668-82-66

Fax: 58 620 04 48
E-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Osoba chcąca uzyskać zwrot powinna złożyć wniosek wraz z:
- oryginałami faktur (oryginały wraz z kopiami należy przedstawić do wglądu w pok. 407)
- oświadczenie (druk oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej sprawy, jest też dostępny w pok. 407)
Wnioski należy składać w następujących terminach:
- od 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku - w odniesieniu do faktur wystawionych w okresie 6 miesięcy poprzedzających termin składania wniosku,
- od 1 sierpnia do 31 sierpnia - w odniesieniu do faktur wystawionych w okresie 6 miesięcy poprzedzających termin składania wniosku
Sposób załatwienia sprawy: Po rozpatrzeniu wniosku wydana zostanie decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W przypadku decyzji pozytywnej wnioskujący może odebrać zwrot w następujących terminach:
- od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;
- od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.
Opłaty:
Czas załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy: W przypadku decyzji odmownej wnioskującemu przysługuje prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 1340 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.2018.2466)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Grzegorz Bońdos
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 25.07.2012
Data udostępnienia informacji: 31.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.11.2019 08:51 Korekta Michał Kowalski
12.08.2019 13:25 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.08.2019 13:23 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
25.04.2019 15:50 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.04.2019 10:56 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
10.01.2019 13:17 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
10.01.2019 13:16 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
01.06.2017 15:24 Korekta Michał Kowalski