Wydanie zaświadczenia o zaleganiu/niezaleganiu w podatkach, wysokości zaległości podatkowych podatnika/spadkodawcy/zbywającego

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Podatków
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 413

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek-piątek

Numer telefonu:
58 668-82-50

Fax: 58 620 04 48
E-mail: wydz.podatkow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia, który powinien zawierać następujące dane:
- rodzaj zaświadczenia;
- cel i miejsce przedłożenia zaświadczenia (konieczne do uzgodnienia celowości pobrania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia);
- dane identyfikujące wnioskodawcę:
• imię i nazwisko / nazwa firmy;
• adres zamieszkania / adres siedziby;
• imię i nazwisko / nazwa firmy;
• numer ewidencyjny (PESEL);
• numer identyfikacji podatkowej (NIP);
- podpis wnioskodawcy.
Wniosek do podrania na stronie internetowej oraz w Punkcie Informacyjnym.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek można złożyć w następujący sposób:
- przesłać droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd 
- umieścić korespondencję w całodobowych wrzutniach na dokumenty znajdujących się w siedzibie Urzędu przy. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na ul. 10 Lutego 24,
- złożyć w kancelariach podawczych, zlokalizowane w siedzibie Urzędu przy. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na ul. 10 Lutego 24, obie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00,
- przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, firm kurierskich, paczkomatu Inpost.
- Zaświadczenie odbiera się osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa do odbioru dokumentów (pełnomocnictwo PPS-1 dołączonego do wniosku).
Opłaty: Opłata skarbowa (dowód wpłaty dołączony do wniosku):
- 21,00 zł za wydanie zaświadczenia o zaleganiu/niezaleganiu w podatkach, wysokości zaległości podatkowych podatnika/spadkodawcy/zbywającego;
- 17,00 zł pozostałe zaświadczenia;
- 17,00 zł złożenie pełnomocnictwa;
Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydawane w sprawach określonych w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.1923 z późn.zm.). Ponadto od opłaty skarbowej zwolnione są podmioty określone w art. 7 ww. ustawy oraz złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa lub jego kopii określone w części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
Kwotę opłaty skarbowej należy wpłacić:
- na konto Urzędu Miasta Gdyni: PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni.
W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.
W tytule wpłaty należy dokładnie określić sprawę od jakiej wnoszona jest opłata.
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy: Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę następuje w drodze postanowienia, na które można wnieść zażalenie w terminie 7 dni od jego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: - art. 306a, art. 306b oraz art. 306h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j Dz.U. z 2021 r. poz.1540 z późn. zm);
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2355z późn. zm).
Inne informacje: W przypadku niewydania zaświadczenia opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek występującego o zaświadczenie.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Skrzypkowska
Data wytworzenia informacji: 29.08.1997
Data udostępnienia informacji: 31.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.12.2022 13:22 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
09.11.2022 13:18 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
09.11.2022 13:09 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
09.11.2022 13:03 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
03.10.2022 07:42 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
29.09.2022 12:41 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
29.09.2022 12:39 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
31.03.2021 15:02 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
31.03.2021 15:00 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
31.03.2021 14:55 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
09.02.2021 10:51 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.12.2020 15:25 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.11.2020 12:41 Zmiana załącznika Małgorzata Gdaniec
21.07.2020 15:17 dodanie linku do CU Michał Kowalski
12.08.2019 13:09 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
25.06.2019 14:23 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Gdaniec
24.06.2019 12:32 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
25.04.2019 15:03 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.04.2019 09:10 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.10.2018 11:07 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
07.06.2018 15:34 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.06.2017 14:58 Korekta Michał Kowalski
01.06.2017 10:42 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec