Podatek rolny od osób fizycznych

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Podatków
Referat Wymiaru Podatków
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 406

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek-piątek

Numer telefonu:
58 527-27-22

Fax: 58 620-04-48
E-mail: a.mehring@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Podatnicy będący osobami fizycznymi są obowiązani złożyć informacje w sprawie podatku rolnego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub od dnia zaistnienia zmian powodujących obniżenie lub podwyższenie wysokości należnego podatku rolnego.
Sposób załatwienia sprawy: Informacje w sprawie podatku rolnego można złożyć w następujący sposób:
- przesłac droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd 
- umieścić korespondencję w całodobowej wrzutni na dokumenty znajdującej się w siedzibie Urzędu przy. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na ul. 10 Lutego 24 czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-19.00,
- złożyć w kancelariach podawczych, zlokalizowanych w siedzibie Urzędu przy. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na ul. 10 Lutego 24, obie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00,
- przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

Po otrzymaniu informacji Prezydent Miasta Gdyni wyda decyzję w sprawie wysokości podatku rolnego. Podatek jest płatny na indywidualny nr konta bankowego wskazany w decyzji podatkowej.
Opłaty: Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni. W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.

W pozostałych przypadkach wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miasta Gdyni: PKO Bank Polski S.A.: 36 1440 1026 0000 0000 0033 4995
Czas załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy: Od decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Prezydenta Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 333 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (t.j.Dz.U. 2021, poz. 1540 z późn. zm.)
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz.U. Nr 143,poz. 1614)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105)
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 r. - dla każdego roku podatkowego wydawany jest odrębny komunikat Prezesa GUS.
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 r.
Inne informacje: Stawka podatku rolnego na rok 2023 dla gruntów gospodarstwa rolnego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt (q) żyta od 1 ha przeliczeniowego  (tj. 185,125/1ha). Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (4 okręgi podatkowe w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych).
Natomiast grunty o powierzchni poniżej 1 ha, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza są opodatkowane podatkiem rolnym według stawki wynoszącej równowartość pieniężną 5 dt (q) żyta od 1 ha, obliczonej według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (tj. 370,25 zł/1 ha na 2023 roku).

Stawka podatku rolnego na rok 2024 dla gruntów gospodarstwa rolnego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt (q) żyta od 1 ha przeliczeniowego  (tj. 224,075/1ha). Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (4 okręgi podatkowe w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych).
Natomiast grunty o powierzchni poniżej 1 ha, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza są opodatkowane podatkiem rolnym według stawki wynoszącej równowartość pieniężną 5 dt (q) żyta od 1 ha, obliczonej według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (tj. 448,15 zł/1 ha na 2024 roku).
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Skrzypkowska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2024
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.01.2024 09:54 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
02.01.2024 09:18 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
06.10.2023 13:10 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
06.10.2023 12:59 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
29.09.2023 11:53 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
28.07.2023 12:22 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
07.12.2022 13:07 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
30.11.2022 12:02 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
09.11.2022 12:51 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
26.04.2022 09:51 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
26.04.2022 09:43 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
26.04.2022 09:40 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
11.02.2022 13:47 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
26.10.2021 14:28 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
26.10.2021 14:21 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
30.03.2021 14:54 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.03.2021 14:43 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
15.03.2021 14:57 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
15.03.2021 14:52 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
15.03.2021 14:49 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
15.03.2021 14:45 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.02.2021 10:21 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
07.12.2020 15:54 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
13.11.2020 14:42 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.11.2020 10:19 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.11.2020 09:48 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
10.11.2020 11:03 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.11.2020 12:51 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
10.06.2020 16:02 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.11.2019 15:55 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.11.2019 15:28 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
11.10.2019 12:10 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.08.2019 13:45 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
09.07.2019 17:02 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.07.2019 14:27 Zmiana załącznika Małgorzata Gdaniec
25.06.2019 14:07 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Gdaniec
24.06.2019 15:44 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
25.04.2019 15:46 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.04.2019 09:29 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
14.12.2018 09:42 Korekta Małgorzata Gdaniec
14.12.2018 09:41 Korekta Małgorzata Gdaniec
26.10.2018 15:01 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.10.2018 14:37 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.10.2018 14:36 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.10.2018 14:35 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.10.2018 14:34 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.10.2018 14:33 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.10.2018 14:32 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.10.2018 14:21 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
28.06.2018 13:53 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
28.06.2018 13:12 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
11.01.2018 11:37 Korekta Małgorzata Gdaniec
13.11.2017 14:57 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
05.06.2017 10:24 Korekta Michał Kowalski