DN-1 Podatek od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Podatków
Referat Wymiaru Podatków
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 417, 410

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

wymiar podatkowy: pok. 410, pok. 417
księgowość podatkowa: 414

Numer telefonu:
58 668-82-61
58 668-88-24

Fax: 58 620 04 48
E-mail: a.mehring@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnitwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
1) składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
2)odpowiednio skorygować deklaracje w sytuacji, gdy w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia
Sposób załatwienia sprawy: Deklaracje na podatek od nieruchomości oraz ich korekty można złożyć w następujący sposób:
- przesłać droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd 
- umieścić korespondencję w całodobowej wrzutni na dokumenty znajdującej się w siedzibie Urzędu przy. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na ul. 10 Lutego 24 czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-19.00,
- złożyć w kancelariach podawczych, zlokalizowane w siedzibie Urzędu przy. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na ul. 10 Lutego 24, obie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00,
- przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, firm kurierskich, paczkomatu Inpost.

Kwotę obliczonego w deklaracji podatku należy podzielić na 12 rat i wpłacać w terminie: I rata do 31 stycznia, raty II-XII do 15 każdego miesiąca.
Opłaty: Podatek jest płatny na indywidualny numer konta bankowego wskazany w piśmie informacyjnym przesyłanym na prośbę podatnika.
Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni. W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.
W pozostałych przypadkach wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miasta Gdyni:
PKO Bank Polski S.A.:
36 1440 1026 0000 0000 0033 4995
Czas załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy: Od decyzji określającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Prezydenta Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104)
Uchwała nr XXIII/741/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni (DZ.U Woj.Pomorskiego, poz. 4618)
Uchwała nr XXXIV/1109/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 października 2021 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni (Dz.U Woj. Pomorskiego 2021, poz 4075)
Uchwała nr XLVI/1422/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2022 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni (Dz.U Woj. Pomorskiego 2022, poz 4084)
Inne informacje: W przypadku niezłożenia deklaracji lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości, organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe oraz wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości.
W stosunku do podatników, którzy nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania należności podatkowych, po uprzednim wezwaniu do zapłaty, wszczynana będzie egzekucja administracyjna.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Skrzypkowska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.07.2023 12:16 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
04.01.2023 08:52 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
07.12.2022 12:59 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
30.11.2022 10:54 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
09.11.2022 13:19 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
09.11.2022 12:55 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
09.11.2022 11:14 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
11.02.2022 13:02 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
15.11.2021 15:56 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.03.2021 14:24 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
15.03.2021 14:14 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
15.03.2021 14:13 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
15.03.2021 13:44 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
15.03.2021 13:42 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.03.2021 12:51 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.03.2021 12:49 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.03.2021 12:48 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.02.2021 09:34 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
07.12.2020 15:42 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
07.12.2020 15:38 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
13.11.2020 14:54 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
10.06.2020 15:57 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.01.2020 10:43 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.01.2020 10:33 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.01.2020 10:27 Korekta Małgorzata Gdaniec
08.01.2020 10:21 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
04.12.2019 13:02 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
04.12.2019 12:58 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
04.12.2019 11:30 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
11.10.2019 12:10 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.08.2019 13:42 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.07.2019 16:59 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.07.2019 10:24 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.07.2019 14:20 Zmiana załącznika Małgorzata Gdaniec
25.06.2019 14:08 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Gdaniec
24.06.2019 15:48 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
25.04.2019 12:35 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.04.2019 10:00 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
02.01.2019 14:14 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
10.12.2018 14:39 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
10.12.2018 14:36 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
28.06.2018 10:57 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
13.06.2018 13:17 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
11.01.2018 11:30 Korekta Małgorzata Gdaniec
22.11.2017 13:35 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
13.11.2017 14:48 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
13.11.2017 14:47 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
02.11.2017 12:21 dodanie linku do Cyfrwoego Urzędu Michał Kowalski
05.06.2017 10:29 Korekta Michał Kowalski
30.05.2017 13:29 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec