IN-1 Podatek od nieruchomości osób fizycznych

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Podatków
Referat Wymiaru Podatków
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 406-411

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek-piątek


W celu uzyskania informacji dot. wymiaru podatku od osób fizycznych nalezy skorzystać z wyszukiwarki ulic:
wyszukiwarka ulic-podatek od nieruchomości od os.fiz.

            Numer telefonu:
REJ.I        58 668-88-34
REJ.II      58 668-82-64
REJ.III     58 668-88-38
REJ.IV      58 668-82-63
REJ.V       58 668-82-72
REJ.VI      58 668-88-39
REJ.VII     58 668-88-31
REJ.VIII   58 668-88-36
REJ.IX      58 668-82-66
REJ. X       58 668-88-22

Numer telefonu:
58 668-88-19

Fax: 58 620 04 48
E-mail: a.mehring@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: Podatnik powinien złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (stanowiącą załącznik do niniejszej sprawy) w terminie 14 dni od dnia:
- wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcia obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub
- zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiany sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części w tym wypadku podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.
Sposób załatwienia sprawy: Informację w sprawie podatku od nieruchomości można złożyć w następujący sposób:
- przesłać droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd 
- umieścić korespondencję w całodobowych wrzutniach na dokumenty znajdujących się w siedzibie Urzędu przy. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na ul. 10 Lutego 24,
- złożyć w kancelariach podawczych, zlokalizowane w siedzibie Urzędu przy. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na ul. 10 Lutego 24, obie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00,
- przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, firm kurierskich, paczkomatu Inpost.
Opłaty: Podatek jest płatny na indywidualny nr konta bankowego wskazany w decyzji podatkowej.
Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni. W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji
Czas załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy: Od decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Prezydenta Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.2019r., poz. 1170 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U.2021r., poz. 1540 ze zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U.2019r., poz. 1104)
4. Uchwała nr XXIII/741/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni (Dz.U.2020, poz. 4618)
5. Uchwała nr XXXIV/1109/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 października 2021 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni (Dz.U. 2021, 4075)
6. Uchwała nr XLVI/1422/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2022 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni (Dz.U Woj. Pomorskiego 2022, poz 4084)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Skrzypkowska
Data wytworzenia informacji: 08.12.2010
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.01.2023 08:52 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
07.12.2022 13:00 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
30.11.2022 10:59 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
09.11.2022 13:20 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
09.11.2022 12:54 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
09.11.2022 12:28 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
23.05.2022 15:56 Aktualizacja treści Beata Pukło
26.04.2022 14:34 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
11.02.2022 13:05 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
15.11.2021 15:54 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.03.2021 14:22 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.03.2021 14:01 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
15.03.2021 14:07 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.03.2021 12:41 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.03.2021 12:33 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.03.2021 12:30 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.03.2021 12:27 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.03.2021 12:26 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.03.2021 11:57 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.03.2021 11:51 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.03.2021 11:50 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.03.2021 11:50 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.03.2021 11:49 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.03.2021 10:38 Korekta Michał Kowalski
12.03.2021 10:36 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.03.2021 10:24 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
10.02.2021 14:47 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
10.02.2021 14:46 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.02.2021 10:12 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
18.01.2021 12:51 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
18.01.2021 11:07 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
15.01.2021 09:58 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
07.12.2020 15:48 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
13.11.2020 14:50 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
28.10.2020 10:55 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
10.06.2020 15:32 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
10.06.2020 15:32 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
10.06.2020 15:26 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.06.2020 15:52 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.06.2020 15:33 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.01.2020 10:53 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.01.2020 10:46 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
04.12.2019 11:27 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
11.10.2019 12:01 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.08.2019 13:39 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.07.2019 16:58 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.07.2019 14:10 Zmiana załącznika Małgorzata Gdaniec
25.06.2019 14:09 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Gdaniec
24.06.2019 15:42 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
25.04.2019 12:33 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.04.2019 09:20 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.04.2019 09:20 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
02.01.2019 14:13 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
14.12.2018 09:31 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
14.12.2018 09:30 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
28.06.2018 11:02 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
13.06.2018 12:34 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.02.2018 12:51 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
11.01.2018 11:34 Korekta Małgorzata Gdaniec
22.11.2017 13:36 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
13.11.2017 14:45 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
02.11.2017 12:51 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
02.08.2017 11:47 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
05.06.2017 10:30 Korekta Michał Kowalski
01.06.2017 13:26 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.06.2017 13:25 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.06.2017 13:18 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.06.2017 13:08 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.06.2017 13:05 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.06.2017 12:29 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.05.2017 12:28 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.05.2017 12:26 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.05.2017 12:19 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec