Podatek leśny od osób fizycznych

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Podatków
Referat Wymiaru Podatków
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 406

W dniach:
poniedziałek-piątek

Numer telefonu:
58 527-27-22

Fax: 58 620-04-48
E-mail: a.mehring@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Podatnicy będący osobami fizycznymi są obowiązani złożyć informacje w sprawie podatku leśnego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego, lub od dnia zaistnienia zmian powodujących obniżenie lub podwyższenie wysokości należnego podatku leśnego.
Sposób załatwienia sprawy: Informację w sprawie podatku leśnego można złożyć w następujący sposób:
- przesłać droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd
- umieścić korespondencję w całodobowej wrzutni na dokumenty znajdującej się w siedzibie Urzędu przy. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na ul. 10 Lutego 24 czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-19.00,
- złożyć w kancelariach podawczych, zlokalizowanych w siedzibie Urzędu przy. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na ul. 10 Lutego 24, obie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00,
- przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.
Po otrzymaniu informacji Prezydent Miasta Gdyni wyda decyzję w sprawie wysokości podatku leśnego. Podatek jest płatny na indywidualny nr konta bankowego wskazany w decyzji podatkowej.
Opłaty: Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni. W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.

W pozostałych przypadkach wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miasta Gdyni: PKO Bank Polski S.A.: 36 1440 1026 0000 0000 0033 4995.
Czas załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy: Od decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Prezydenta Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym (t.j. Dz.U. 2019, poz. 888 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (t.j.Dz.U. 2021, poz. 1540 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126)
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.
Inne informacje: Podstawą do naliczenia podatku leśnego na 2023 rok jest średnia cena sprzedaży drewna, ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2022 roku na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888). Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wyniosła 323,18 zł za 1 m3.
Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Po przeliczeniu, stawka podatku leśnego w 2023 roku wynosi 71,0996 zł za 1 ha fizyczny lasu.
Dla lasów chronionych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, kwota ta ulega obniżeniu o 50% i wynosi 35,5498 zł za 1 ha fizyczny lasu.

Podstawą do naliczenia podatku leśnego na 2024 rok jest średnia cena sprzedaży drewna, ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2023 roku na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888). Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. wyniosła 327,43 zł za 1 m3.
Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Po przeliczeniu, stawka podatku leśnego w 2024 roku wynosi 72,0346 zł za 1 ha fizyczny lasu.
Dla lasów chronionych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, kwota ta ulega obniżeniu o 50% i wynosi 36,0173 zł za 1 ha fizyczny lasu.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Skrzypkowska
Data wytworzenia informacji: 22.09.2006
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2024
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.01.2024 09:06 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
02.01.2024 08:56 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
02.01.2024 08:53 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
06.10.2023 13:09 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
06.10.2023 13:02 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
06.10.2023 13:00 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
29.09.2023 11:53 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
28.07.2023 12:22 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
07.12.2022 13:05 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
30.11.2022 11:24 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
09.11.2022 13:17 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
26.04.2022 09:47 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
26.04.2022 09:37 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
11.02.2022 13:38 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
27.10.2021 09:47 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
26.10.2021 14:47 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
30.03.2021 14:56 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
15.03.2021 14:56 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
15.03.2021 14:55 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
15.03.2021 14:53 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
15.03.2021 14:29 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
15.03.2021 14:03 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
15.03.2021 14:00 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.02.2021 10:26 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
07.12.2020 15:51 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
13.11.2020 14:43 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.11.2020 10:15 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.11.2020 10:04 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
10.11.2020 11:09 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
10.11.2020 11:07 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.11.2020 13:38 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.11.2019 15:51 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.11.2019 15:37 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
11.10.2019 12:03 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.08.2019 13:48 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.07.2019 17:01 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.07.2019 14:38 Zmiana załącznika Małgorzata Gdaniec
25.06.2019 14:08 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Gdaniec
25.06.2019 14:07 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Gdaniec
24.06.2019 15:47 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
25.04.2019 15:19 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.04.2019 09:57 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.10.2018 14:59 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.10.2018 14:56 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.10.2018 14:55 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
28.06.2018 13:39 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
28.06.2018 13:21 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
13.11.2017 14:00 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
13.11.2017 13:59 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
13.11.2017 13:33 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
02.11.2017 14:36 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
05.06.2017 10:21 Korekta Michał Kowalski
30.05.2017 14:46 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec