Opłata targowa

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Podatków
Referat Księgowości Podatkowej
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 26

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek-piątek

Numer telefonu:
58 668-88-32

Fax: 58 620 04 48
E-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Opłatę targową należy wpłacać:
- podmiotom prowadzącym targowiska zorganizowane,
- poza targowiskami zorganizowanymi opłatę targową pobierają inkasenci Urzędu Miasta, którzy posiadają odpowiednie legitymacje służbowe.
Sposób załatwienia sprawy:
Opłaty: 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.
2. Targowiskami, o których mowa w pkt. 1, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel.
3. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw.
3. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.
Szczegółowe zasady poboru opłaty targowej określa uchwała Rady Miasta Gdyni stanowiąca załącznik do niniejszej sprawy.
Czas załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy:
Podstawa prawna: art. 15 i 16 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170)
Uchwała nr XXV/613/16 Rady Miasta Gdyni z 26 października 2016 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Gdyni
Inne informacje: Opłaty targowej nie pobiera się od osób handlujących na terenie, za który płacą one podatek od nieruchomości.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 08.12.2010
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.09.2019 15:15 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.04.2019 11:25 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.04.2019 11:24 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
05.06.2017 10:15 Korekta Michał Kowalski