Opłata skarbowa

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Podatków
Referat Księgowości Podatkowej
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 26

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek-piątek

Numer telefonu:
58 668-88-32

Fax: 58 620 04 48
E-mail: wydz.podatkow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Opłatę skarbową wnosi się do podania o dokonanie czynności urzędowej, wydania zaświadczenia na wniosek, wydania zezwolenia, pozwolenia i koncesji oraz złożenia dokumentu stwierdzjącego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym
Sposób załatwienia sprawy: Kwotę opłaty skarbowej należy wpłacić:
- na konto Urzędu Miasta:
PKO Bank Polski S.A.
NRB: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
- w kasach inkasentów:  Sąd Rejonowy w Gdyni, Urząd Morski w Gdyni, Zarząd Dróg i Zieleni.
Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni. W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.
Dowód wpłaty należy przedstawić wraz z podaniem. W tytule wpłaty należy dokładnie określić sprawę od jakiej wnoszona jest opłata.
Opłaty:
Czas załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy: Od decyzji ustalającej wysokość opłaty skarbowej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Prezydenta Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1923 ze zm.),
Uchwała nr XXXV/736/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
Uchwała nr XVI/362/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
Uchwała nr XIII/425/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
Inne informacje: Opłatę skarbową należy wnieść na konto Urzędu Miasta Gdyni lub w kasach inkasentów w następujących przypadkach:
- gdy czynność urzędowa, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia, pozwolenia lub koncesji dokonywane są przez organ mający swoją siedzibę na terenie Miasta Gdyni (np. Urząd Miasta Gdyni, Urząd Morski w Gdyni, etc.)
- gdy dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii składane są w organie mającym siedzibę na terenie Miasta Gdyni.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Skrzypkowska
Data wytworzenia informacji: 24.01.2013
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.10.2022 07:50 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
11.02.2022 13:24 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
03.11.2020 12:53 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
04.12.2019 11:36 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
04.12.2019 11:35 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
25.06.2019 14:37 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.04.2019 11:27 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
05.06.2017 10:13 Korekta Michał Kowalski