Opłata miejscowa - rozliczenie i wynagrodzenie za inkaso

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Podatków
Referat Księgowości Podatkowej
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 26

W dniach:
poniedziałek-piątek

Numer telefonu:
58 668-88-32

Fax: 58 620 04 48
E-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: W przypadku wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej należy przedstawić dowód wpłaty lub dowód przelewu na rachunek Urzędu Miasta zebranej opłaty miejscowej oraz fakturę VAT za inkaso.
Sposób załatwienia sprawy: W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym inkasent zebrał opłatę miejscową należy rozliczyć się z Urzędem Miasta wpłacając zebraną opłatę miejscową na rachunek urzędu: PKO Bank Polski S.A. nr NRB: 36 1440 1026 0000 0000 0033 4995 oraz przedkładając Fakturę VAT. Następnie w terminie 14 dni Urząd Miasta przesyła kwotę wynagrodzenia na konto inkasenta.
Opłaty:
Czas załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy:
Podstawa prawna: Art. 17 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 1170)
Uchwała nr XXV/612/16 z dnia 26 października 2016r w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdynia
Uchwała nr XXXVI/978/17 Rady Miasta Gdyni z 25 października 2017 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni
Uchwała nr II/9/18 Rady Miasta Gdyni z 21 listopada 2018 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni
Uchwała nr XIII/426/19 Rady Miasta Gdyni z 23 października 2019 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni
Uchwała nr XV/499/19 Rady Miasta Gdyni z 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni
Uchwała nr XXIII/742/20 Rady Miasta Gdyni z 28 października 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni
Uchwała nr XXXIV/1110/21 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2021 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni
Uchwała nr XLVI/1423/22 Rady Miasta Gdyni z 26 października 2022 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni
Uchwała nr XLVII/1448/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.11.2022 zmieniająca uchwałę nr XLVI/1423/22 Rady Miasta Gdyni w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni
Inne informacje: Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 20% i została określona w uchwale nr XLVI/1423/22 Rady Miasta Gdyni z 26 października 2022 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Skrzypkowska
Data wytworzenia informacji: 28.05.2012
Data udostępnienia informacji: 31.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.12.2022 11:07 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
11.02.2022 13:19 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
18.01.2022 08:16 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
18.01.2022 08:15 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
09.02.2021 11:06 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.12.2020 15:09 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
20.01.2020 10:55 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
04.12.2019 11:51 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
06.09.2019 15:17 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.04.2019 11:26 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
14.12.2018 10:06 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
05.06.2017 10:18 Korekta Michał Kowalski
31.05.2017 12:41 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec