Opłata miejscowa

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Podatków
Referat Księgowości Podatkowej
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 405

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek- piątek

Numer telefonu:
58 527-27-47

Fax: 58 620-04-48
E-mail: wydz.podatkow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
Sposób załatwienia sprawy: Do zapłaty opłaty miejscowej zobowiązane są osoby fizyczne przebywające na terenie Miasta Gdyni dłużej niż jedną dobę, w celach: turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.
Do poboru w drodze inkasa wyznacza się inkasentów zgodnie z załącznikiem nr 1 Uchwały nr XV/499/19 Rady Miasta Gdyni z 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni.
Opłaty: Z dniem 01.01.2023r. opłata miejscowa będzie pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w Mieście Gdynia w wysokości 2,80 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Z dniem 01.01.2024r. opłata miejscowa będzie pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w Mieście Gdynia w wysokości 3,22 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
Czas załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy:
Podstawa prawna: art. 17 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170)
Uchwała nr XXXIV/1110/21 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2021 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni
Uchwała nr XLIII/1317/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.06.2022 zmieniająca uchwałę nr XXXIV/1110/21 Rady Miasta Gdyni w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni
Uchwała nr XLVI/1423/22 Rady Miasta Gdyni z 26 października 2022 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni
Uchwała nr XLVII/1448/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 23.11.2022 zmieniająca uchwałę nr XLVI/1423/22 Rady Miasta Gdyni w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni
Uchwała nr LVII/1753/23 Rady Miasta Gdyni z 25 października 2023 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni
Inne informacje: Opłaty miejscowej nie pobiera się od:
- od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pod warunkiem wzajemności)
- osób przebywających w szpitalach,
- od osób niewidomych i ich przewodników,
- od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową,
- od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Skrzypkowska
Data wytworzenia informacji: 24.02.2006
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2024
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.01.2024 09:56 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
03.01.2024 09:54 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
29.09.2023 12:07 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
09.12.2022 11:03 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
03.10.2022 07:43 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
06.07.2022 15:07 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
26.04.2022 09:34 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
26.04.2022 09:33 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
17.11.2021 09:08 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.02.2021 11:12 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
07.12.2020 16:19 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
20.01.2020 10:53 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
20.01.2020 10:52 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
20.01.2020 10:49 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.01.2020 12:35 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
20.12.2019 15:46 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
20.12.2019 15:34 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
04.12.2019 11:48 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
04.12.2019 11:44 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
06.09.2019 15:16 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.04.2019 11:24 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
10.12.2018 14:45 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.10.2018 10:47 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
22.11.2017 13:38 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
13.11.2017 15:03 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
05.06.2017 10:18 Korekta Michał Kowalski
30.05.2017 15:10 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec