Nadzorowanie i windykacja należności z tytułu zawartych umów dot. mienia komunalnego

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Dochodów
Referat Dochodów z Mienia Komunalnego
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia
Numer pokoju: 4

Adres do korespondencji:
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek-piątek

Numer telefonu:
58 668-82-57
58 668-82-60
58 668-88-42
58 668-82-70
58 668-88-21

Fax: 58 620 04 48
E-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
Sposób załatwienia sprawy:
Opłaty: Opłaty z tyt zawartych umów dot. mienia komunalnego można regulować:
- w kasach obsługiwanych przez PKO Bank Polski S.A. - sala 27- na konto Urzędu Miasta: PKO Bank Polski S.A. nr
88 1440 1026 0000 0000 0033 5029.

Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni. W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.

Terminy wnoszenia opłat:
•dzierżawa gruntu - miesięcznie do 20-go każdego miesiąca
•dzierżawa gruntu na cele rolnicze - rocznie do 31 października każdego roku
•wieczyste użytkowanie - rocznie do 31 marca każdego roku
•bezumowne korzystanie z gruntu - zgodnie z naliczeniem
Czas załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy:
Podstawa prawna: art. 476 Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1740)
art. 481 Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1740)
art. 106 b Ustawy o podatku od towarow i usług (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 685)
Inne informacje: Informacji szczegółowych w zakresie zawieranych umów oraz stawek udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji. Natomiast informacji w zakresie uzgodnienia salda należności oraz fakturowania udziela Referat Dochodów z Mienia Komunalnego.
Uregulowanie należności po ustalonym terminie powoduje naliczenie odsetek ustawowych za opóźnienie.
Dla należności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT wystawiane są faktur VAT.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Skrzypkowska
Data wytworzenia informacji: 02.08.2012
Data udostępnienia informacji: 31.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.02.2022 13:14 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
01.06.2020 15:08 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.06.2020 15:04 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.03.2018 11:28 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
08.06.2017 10:28 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.06.2017 10:23 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.06.2017 15:22 Korekta Michał Kowalski