Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Architektoniczno - Budowlany
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 323 i 325

W dniach:
Godziny przyjęć interesantów:po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni

Numer telefonu:
58 668-84-00

Fax: 58 668 04 02
E-mail: wydz.arch.bud@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy inwestycji (zawierający część opisową i graficzną) – druki, zgoda stron na zmianę decyzji, 2 egz. mapy dla celów informacyjnych z uzbrojeniem podziemnym terenu, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy oraz obszar, na który wnioskowana inwestycja będzie oddziaływać (wyznaczony w odległości nie mniejszej niż 3-krotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50m) – mapy do nabycia w pok. 306,.*W przypadku wystąpienia przez pełnomocnika (art.32 i 33 kpa) należy dodatkowo dołączyć do wniosku pełnomocnictwo strony (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł).
Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników w wyżej wymienionej sprawie należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze.
Sposób załatwienia sprawy: Złożenie wniosku i ewentualne uzupełnienie po otrzymaniu wezwania. Interesant otrzymuje zawiadomienie o wszczęciu postępowania, a następnie decyzję rozstrzygającą w sprawie.
Opłaty: zwolnione z opłaty skarbowej
podstawa prawna : ustawa z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej
Czas załatwienia sprawy: zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego
Tryb odwoławczy: Organ odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego organu - zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.
Podstawa prawna: Art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 61 ust. 1, art. 53 ust. 3 i 4 , art. 54 i art. 55 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o warunkach zabudowy oraz art. 104 i 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Inne informacje: Pokój: 325, III piętro, tel. 58 66 88 430, 58 66 88 412, 58 66 88 413

Pokój: 323, III piętro, tel. 58 66 88 416, 58 66 88 434, 58 66 88 426
cały teren Miasta Gdyni
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Trzebiatowska
Data wytworzenia informacji: 05.08.2013
Data udostępnienia informacji: 31.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.03.2023 11:40 Aktualizacja treści Małgorzata Trzebiatowska
25.08.2022 15:15 Zmiana załącznika Dariusz Repiński
25.05.2022 08:38 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
19.03.2019 14:37 Zmiana załącznika Hanna Netzel-Białecka
15.03.2019 08:40 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
27.07.2018 11:10 Korekta Dariusz Repiński
22.03.2018 14:36 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
30.10.2017 09:00 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
05.06.2017 14:06 Korekta Michał Kowalski
31.05.2017 13:57 Aktualizacja treści Dariusz Repiński