Wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Architektoniczno - Budowlany
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 319, 320, 321, 322, 324, 329, 332, 418,423

W dniach:
Godziny przyjęć interesantów:po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni

Numer telefonu:
58 668-84-00

Fax: 58 668 04 02
E-mail: wydz.arch.bud@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: 1. Wniosek.
2. Uzasadnienie wyłączenia stosowania art. 45a ustawy Prawo budowlane.
3. W przypadku wystąpienia przez pełnomocnika (art.32 i 33 kpa) należy dodatkowo dołączyć do wniosku pełnomocnictwo strony (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł).

Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze, dołączając należną opłatę skarbową.
Sposób załatwienia sprawy: Złożenie wniosku (ewentualne uzupełnienie wniosku po otrzymaniu wezwania organu). Interesant otrzymuje decyzję rozstrzygającą w sprawie.
Opłaty: 17,00 zł w przypadku upoważnienia udzielonego osobie pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy
10,00 zł. za wydanie innej decyzji, niż wymieniona w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej, do której mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

podstawa prawna:
- ustawa z dn.16.11.2006r. o opłacie skarbowej,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dn.28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Dowód wpłaty albo uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na rachunek PKO Bank Polski S.A. nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
W przypadku dokonywania przelewu przy tytule wpłaty należy podać:
- informację, ze jest to opłata skarbowa,
- sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Czas załatwienia sprawy: zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego
Tryb odwoławczy: Organ odwoławczy: Wojewoda Pomorski za pośrednictwem organu I instancji - zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.
Podstawa prawna: art.45a ust. 4, art.81 ust.1 pkt 2 oraz art.82 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art.92 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym i art.104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Inne informacje: Pierwszy Referat Architektury
Pokój: 321, III piętro, tel. (58) 66 88 408, (58) 66 82 407, (58) 66 82 405
Dzielnice: Grabówek, Leszczynki, Pustki Cisowskie-Demptowo, Chylonia (po stronie południowej torów kolejowych), Cisowa (po stronie południowej torów kolejowych)
Pokój: 319, III piętro, tel. (58) 668 84 03
Pokój: 320, III piętro, tel. (58) 66 88 405, (58) 66 88 406,
Dzielnice: Działki Leśne, Chylonia (po stronie północnej torów kolejowych), Cisowa (po stronie północnej torów kolejowych), Port, Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły.


Drugi Referat Architektury
Pokój: 418, IV piętro, tel. 58 66 88 421, 58 66 88 407, 58 66 82 406, 58 66 82 404, 58 66 82 409
Pokój: 423, IV piętro, tel. 58 66 88 424, 58 66 88 410, 58 66 88 414
Dzielnice: Wzgórze Św. Maksymiliana, Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja, Chwarzno-Wiczlino, Śródmieście, Kamienna Góra.

Trzeci Referat Architektury
pok. 322, III piętro, tel. 58 668 84 15, 58 668 24 08, 58 668 84 32, 58 668 84 25
pok. 324, III piętro, tel. 58 668 84 27, 58 668 84 33, 58 668 84 22, 58 668 84 31
Dzielnice: Mały Kack, Wielki Kack, Dąbrowa, Karwiny, Orłowo, Redłowo
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 04.03.2021
Data udostępnienia informacji: 04.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2024
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.02.2024 08:37 Aktualizacja treści Beata Pukło
28.03.2023 11:49 Aktualizacja treści Małgorzata Trzebiatowska
22.08.2022 14:46 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
25.05.2022 08:36 Aktualizacja treści Dariusz Repiński