Rejestracja dziennika budowy/rozbiórki

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Architektoniczno - Budowlany
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 332

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałki - piątki godz. 08.00 - 16.00

Numer telefonu:
58 668-84-00

Fax: 58 668 84 02
E-mail: wydz.arch.bud@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
  • Dziennik budowy w formacie A-4, z ponumerowanymi stronami, zabezpieczony przed zdekompletowaniem, z wypełnioną stroną tytułową zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę lub zgłoszeniem budowy.
  • Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora.
  • Dokument tożsamości ze zdjęciem (do wglądu) w celu potwierdzenia tożsamości.
Sposób załatwienia sprawy: Rejestracja następuje według kolejności złożenia dzienników budowy.
Opłaty:
Czas załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy:
Podstawa prawna: ·   ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
·   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej  
    oraz  ogłoszenia, zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;
·   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Inne informacje: Kto może zarejestrować i odebrać dziennik budowy:
Wnioskodawcą może być inwestor, który uzyskał pozwolenie na budowę. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Godziny przyjmowania interesantów:  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00


Uwagi:
Dziennik może być zarejestrowany jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę, która stała się wykonalna albo inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia.      

Dziennik budowy jest odrębny dla każdego obiektu budowlanego.   
   
Dziennik budowy można zakupić w kasach Urzędu Miasta Gdyni albo w sklepach z drukami akcydensowymi.

Rejestracja dziennika nie jest wystarczająca do rozpoczęcia budowy.
Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych wraz z oświadczeniem kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego należy kierować do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdyni. Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodą montażu dodatkowo prowadzi się dziennik montażu.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Repiński
Data wytworzenia informacji: 11.08.2017
Data udostępnienia informacji: 11.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.03.2019 08:25 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
22.03.2018 14:46 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
22.03.2018 14:45 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
27.10.2017 09:49 Dodanie informacji Dariusz Repiński
11.08.2017 11:16 Korekta Dariusz Repiński
11.08.2017 11:02 Korekta Dariusz Repiński
11.08.2017 11:00 Korekta Dariusz Repiński