Zmiana imienia / imion dziecka w terminie 6 m-cy od dnia sporządzenia aktu urodzenia

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Referat ds. Archiwum USC
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: parter, pok. 23

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: -
E-mail: usc@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - dokumenty tożsamości rodziców dziecka;
- wniosek o zmianę imienia/imion.
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie wniosku
- złożenie oświadczenia przez oboje rodziców przed kierownikiem USC
Opłaty: Opłata skarbowa:
- 11,00 zł - za przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia / imion;

Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1681) art. 70.
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923)
- ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781)
Inne informacje: Wniosek o zmianę imienia/imion można złożyć do wybranego kierownika USC.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Inocenta Nycz
Wprowadził informację: Wiesława Witosławska
Ostatnio zmodyfikował: Agata Lipińska
Data wytworzenia informacji: 08.06.2018
Data udostępnienia informacji: 08.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.08.2022 18:13 Aktualizacja treści Agata Lipińska
13.08.2022 18:11 Aktualizacja treści Agata Lipińska
18.05.2022 13:43 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
28.09.2021 14:28 dodanie załącznika Iwona Tyczyńska
28.04.2021 13:14 Zmiana podstawy prawnej Iwona Tyczyńska
27.01.2021 13:26 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
14.10.2020 12:26 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
25.06.2020 08:53 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
19.06.2020 10:59 Zmiana załącznika Iwona Tyczyńska
25.05.2020 11:26 zmiana numeru telefonu Michał Kowalski
28.04.2020 14:37 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
19.02.2020 11:25 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
30.01.2020 10:46 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
18.06.2019 15:51 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
17.01.2019 11:14 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
08.06.2018 15:03 Dodanie informacji Wiesława Witosławska
08.06.2018 14:30 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
08.06.2018 14:27 zmiana artykułu Wiesława Witosławska
08.06.2018 14:23 zmiana artykułu Wiesława Witosławska
08.06.2018 14:22 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
08.06.2018 14:20 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
06.11.2017 15:09 Korekta Wiesława Witosławska