Zmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pełnoletniej

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Referat ds. Rejestracji Urodzeń
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 18, 18a. Wnioski można też składać drogą korespondencyjną (poczta tradycyjna, "wrzutnia" na dokumenty przy Urzędzie Miasta od strony ul. Bema, platforma ePUAP)

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: -
E-mail: usc@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - dokument tożsamości
- wniosek o zmianę imienia/nazwiska
- inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia/nazwiska.
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie wniosku
- wydanie decyzji administracyjnej
Opłaty: Opłata skarbowa:
- 37,00 zł - decyzja o zmianie imienia i nazwiska

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu (pok. 27 lub kasy A, B na Sali Obsługi Mieszkańców) po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC z pok. 18.
Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna: -ustawa z dnia 17.10.2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1988)
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
- ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781)
Inne informacje: Wniosek o zmianę imienia/nazwiska można złożyć do wybranego kierownika USC.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Inocenta Nycz
Wprowadził informację: Wiesława Witosławska
Ostatnio zmodyfikował: Agata Lipińska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.08.2022 18:20 Aktualizacja treści Agata Lipińska
25.05.2022 10:59 Aktualizacja treści Jan Kowalski
18.05.2022 13:53 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
18.05.2022 13:50 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
29.03.2022 13:48 Zmiana załącznika Iwona Tyczyńska
28.09.2021 14:31 dodanie załącznika Iwona Tyczyńska
07.09.2021 12:26 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
28.04.2021 13:20 Zmiana podstawy prawnej Iwona Tyczyńska
14.10.2020 12:26 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
07.07.2020 14:55 Zmiana załącznika Irena Piankowska
22.06.2020 16:24 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
04.06.2020 14:20 Zmiana załącznika Iwona Tyczyńska
04.06.2020 14:18 Zmiana załącznika Iwona Tyczyńska
25.05.2020 11:28 zmiana numeru telefonu Michał Kowalski
22.05.2020 15:05 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
28.04.2020 14:40 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
19.02.2020 11:26 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
30.01.2020 09:57 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
18.06.2019 15:53 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
17.01.2019 11:11 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
17.01.2019 11:09 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
08.06.2018 14:39 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
08.06.2018 14:38 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
08.06.2018 14:37 Dodanie informacji Wiesława Witosławska
08.06.2018 13:47 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
30.05.2018 10:53 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
06.11.2017 15:11 Korekta Wiesława Witosławska
30.05.2017 14:28 Korekta Wiesława Witosławska