Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Referat ds. Archiwum USC
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: parter, pok. 26

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: -
E-mail: usc@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: - dokument tożsamości
- wniosek o uzupełnienie
- jeżeli podstawą uzupełnienia będzie dokument zagraniczny, należy załączyć ten dokument wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski
- jeżeli uzupełnienie aktu stanu cywilnego ma nastąpić na podstawie materiałów archiwalnych należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów sporządzonych przez właściwe Archiwum Państwowe
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie wniosku
- dokonanie czynności materialno-technicznej
Opłaty: Opłata skarbowa:
- 39,00 zł - odpis zupełny wydany w wyniku uzupełnienia dokonanego na wniosek.
Opłatę skarbową można wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065(dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065) z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmawiającej uzupełnienia aktu przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 28.11.2014r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1378) art. 37, 43
- ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775)
- ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
- ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781)
Inne informacje: Uzupełnienie aktu stanu cywilnego może być dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają uzupełnieniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych (np. rodziców).
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Inocenta Nycz
Wprowadził informację: Wiesława Witosławska
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Tyczyńska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 29.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2024
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.01.2024 13:23 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
31.12.2023 12:07 Aktualizacja treści Beata Pukło
13.08.2022 17:46 Aktualizacja treści Agata Lipińska
18.05.2022 13:15 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
28.09.2021 14:20 dodanie załącznika Iwona Tyczyńska
07.09.2021 12:11 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
28.04.2021 12:48 Zmiana podstawy prawnej Iwona Tyczyńska
27.01.2021 10:07 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
14.10.2020 12:14 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
17.06.2020 13:25 Zmiana załącznika Iwona Tyczyńska
25.05.2020 11:23 zmiana numeru telefonu Michał Kowalski
28.04.2020 14:07 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
19.02.2020 11:07 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
30.01.2020 12:58 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
18.06.2019 14:35 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
17.01.2019 10:49 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
08.06.2018 12:55 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
25.05.2018 14:27 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
03.11.2017 11:43 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski