Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: parter, pok. 17 (akt małżeństwa), pok. 18 (akt urodzenia), pok. 20 (akt zgonu)

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: -
E-mail: usc@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - dokument tożsamości
- wniosek
- oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego
- oryginał tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie wniosku
- złożenie zagranicznego aktu stanu cywilnego - złożenie tłumaczenia
- wydanie odpisu zupełnego
Opłaty: Opłata skarbowa:
- 50 zł - odpis zupełny po dokonaniu transkrypcji.

Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065) z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmawiającej transkrypcji aktu przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1681) art. 104-106
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000)
- Konwencja Nr 16 z dnia 08.09.1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735)
- ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
- ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781)
Inne informacje: 1) Wniosek o wpisanie aktu składa się do wybranego kierownika USC.
2) Jeżeli dokument zagraniczny jest wielojęzyczny tłumaczenie nie jest wymagane.
3) Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.
4) Kierownik USC dokonuje wiernego przeniesienia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie. Jeżeli osoba ma wcześniej sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego może, wraz z wnioskiem o transkrypcję, ubiegać się o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej.
5) Jeżeli wniosek dotyczy transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa, ale nie zawierającego zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa lub nazwiska dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym ww. wniosku. Jeżeli nie zrobią tego od razu, to oświadczenia takie można złożyć w każdym czasie do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Inocenta Nycz
Wprowadził informację: Wiesława Witosławska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 29.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.03.2023 15:31 usunięcie linku do CU Michał Kowalski
16.02.2023 09:35 Zmiana załącznika Iwona Tyczyńska
23.01.2023 15:38 Zmiana załącznika Agata Lipińska
29.08.2022 14:07 Zmiana załącznika Agata Lipińska
13.08.2022 17:30 Aktualizacja treści Agata Lipińska
18.05.2022 13:04 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
02.03.2022 10:52 Zmiana załącznika Iwona Tyczyńska
28.09.2021 14:14 dodanie załącznika Iwona Tyczyńska
07.09.2021 11:59 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
28.04.2021 12:41 Zmiana podstawy prawnej Iwona Tyczyńska
27.01.2021 10:16 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
26.01.2021 11:24 Zmiana załącznika Iwona Tyczyńska
14.10.2020 12:15 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
18.06.2020 09:46 Dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
17.06.2020 12:42 Zmiana załącznika Iwona Tyczyńska
25.05.2020 11:21 zmiana numeru telefonu Michał Kowalski
02.04.2020 16:10 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
19.02.2020 11:11 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
30.01.2020 12:56 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
18.06.2019 14:52 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
18.06.2019 14:41 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
17.01.2019 10:53 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
08.06.2018 12:59 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
25.05.2018 14:34 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
03.11.2017 11:44 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski