Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Referat ds. Archiwum USC
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: parter, pok. 23

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: -
E-mail: usc@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - dokument tożsamości
- wniosek o sprostowanie
- jeżeli podstawą sprostowania będzie dokument zagraniczny, należy załączyć ten dokument wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski
- jeżeli sprostowanie aktu stanu cywilnego ma nastąpić na podstawie materiałów archiwalnych należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów sporządzonych przez właściwe Archiwum Państwowe
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie wniosku
- dokonanie czynności materialno-technicznej
Opłaty: Opłata skarbowa:
- 39,00 zł - odpis zupełny wydany w wyniku sprostowania dokonanego na wniosek.

Opłatę skarbową można wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065) z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmawiającej sprostowania aktu przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1681) art. 35, 43
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
- ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781)
Inne informacje: Sprostowanie aktu stanu cywilnego może być dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych (np. rodziców)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Inocenta Nycz
Wprowadził informację: Wiesława Witosławska
Ostatnio zmodyfikował: Agata Lipińska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 29.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.08.2022 17:23 Aktualizacja treści Agata Lipińska
13.08.2022 17:20 Aktualizacja treści Agata Lipińska
18.05.2022 13:02 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
28.09.2021 13:39 dodanie załącznika Iwona Tyczyńska
07.09.2021 12:08 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
28.04.2021 12:37 Zmiana podstawy prawnej Iwona Tyczyńska
27.01.2021 10:02 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
14.10.2020 12:12 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
14.10.2020 12:10 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
17.06.2020 12:35 Zmiana załącznika Iwona Tyczyńska
25.05.2020 11:20 zmiana numeru telefonu Michał Kowalski
28.04.2020 14:04 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
19.02.2020 11:06 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
30.01.2020 13:23 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
18.06.2019 14:33 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
17.01.2019 10:45 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
08.06.2018 12:53 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
25.05.2018 14:19 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
03.11.2017 11:38 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski