Rejestracja zgonów

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Referat ds. Rejestracji Zgonów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: parter, pok. 20

W godzinach: 08:00 - 15:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: -
E-mail: usc@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - karta zgonu wydana przez lekarza
- dowód osobisty osoby zmarłej
- paszport osoby zmarłej (jeżeli jest ważny)
- dowód osobisty współmałżonka (do wglądu)
- dowód osobisty osoby zgłaszającej (do wglądu)
- pełnomocnictwo (jeżeli zgon jest zgłaszany przez firmę pogrzebową)
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie karty zgonu
- sporządzenie protokołu
- sporządzenie aktu zgonu
- wydanie 1 odpisu skróconego aktu zgonu oraz karty zgonu dla administracji cmentarza
Opłaty: Opłata skarbowa:
- 17,00 zł - od pełnomocnictwa

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu (pok. 27 lub kasy A, B na Sali Obsługi Mieszkańców) po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC z pok. 20.
Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli w dniu uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
Czas załatwienia sprawy: Minimum 30 minut od chwili złożenia kompletu dokumentów.
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1681) art. 16, 47, 93-95.
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)
- ustawa z dnia 13.07.2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 197) art. 39 ust. 4
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
- ustawa z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowanie zmarłych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1947)
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.07.2021 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1448)
- ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781).
Inne informacje: - zgon osoby zgłasza się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca tego zdarzenia w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu lub 24 godzin od zgonu na skutek choroby zakaźnej.
- zgon może być zgłoszony przez firmę pogrzebową po uprzednim uzyskaniu pisemnego pełnomocnictwa od rodziny (firmy pogrzebowe dysponują odpowiednimi drukami)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Inocenta Nycz
Wprowadził informację: Wiesława Witosławska
Ostatnio zmodyfikował: Agata Lipińska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 29.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.08.2022 17:11 Zmiana podstawy prawnej Agata Lipińska
18.05.2022 13:01 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
28.09.2021 13:37 dodanie załącznika Iwona Tyczyńska
28.04.2021 12:30 Korekta Iwona Tyczyńska
28.04.2021 12:27 Zmiana podstawy prawnej Iwona Tyczyńska
14.10.2020 12:09 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
12.08.2020 11:50 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
22.06.2020 08:39 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
19.06.2020 14:38 Korekta Michał Kowalski
25.05.2020 11:20 zmiana numeru telefonu Michał Kowalski
28.04.2020 14:02 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
19.02.2020 11:05 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
30.01.2020 13:24 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
17.01.2019 10:43 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
25.05.2018 13:25 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska