Rejestracja urodzeń

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Referat ds. Rejestracji Urodzeń
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: na chwilę obecną rejestracja urodzenia dziecka odbywa się online za pośrednictwem strony internetowej obywatel.gov.pl

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-81-24
E-mail: usc@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - dokumenty tożsamości rodziców:
- matki,
- ojca,
- pełnomocnika

Jeżeli w rejestrze stanu cywilnego brak jest aktów stanu cywilnego rodziców dziecka, będących podstawą do sporządzenia aktu urodzenia dziecka, to rejestracja nastąpi po przeniesieniu tych aktów do rejestru stanu cywilnego (do 10 dni roboczych) przez urząd stanu cywilnego przechowujący księgę.

Obcokrajowiec chcący zgłosić urodzenie dziecka przedkłada oryginał aktu urodzenia matki dziecka (panna) lub aktu małżeństwa wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego (do wglądu).
Sposób załatwienia sprawy: Jeżeli akt urodzenia matki (matka jest panną) lub akt małżeństwa rodziców dziecka znajduje się w rejestrze stanu cywilnego, to niezwłocznie następuje
- sporządzenie protokołu urodzenia dziecka,
- sporządzenie aktu urodzenia dziecka,
- wydanie 1 odpisu skróconego aktu urodzenia,
- nadanie Nr PESEL i wydanie zaświadczenia,
- zameldowanie dziecka.
W sytuacji gdy brak jest aktów w rejestrze stanu cywilnego to tut. USC występuje o migrację tych aktów do właściwych urzędów stanu cywilnego i dopiero, gdy akty te zostaną przeniesione do rejestru stanu cywilnego możliwe jest sporządzenie protokołu, aktu urodzenia, wydanie odpisu, nadanie numeru PESEL i wydanie zaświadczenia.
Opłaty: Zwolnione od opłaty skarbowej
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki.
Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 28.11.2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 709 ) art. 14, 47 pkt.1, 52 - 60.
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546)
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz.U. z 2017 r. poz. 2305)
- ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781).
Inne informacje: W USC w Gdyni rejestruje się dziecko, jeśli urodziło się ono na terenie Gdyni w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia. Po tych terminach kierownik USC sporządza akt urodzenia "z urzędu" oraz nadaje dziecku imię "z urzędu".
Od 1 czerwca 2018 r. istnieje możliwość zarejestrowania dziecka online na stronie www.obywatel.gov.pl
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Inocenta Nycz
Wprowadził informację: Wiesława Witosławska
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Tyczyńska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 29.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.09.2021 13:35 dodanie załącznika Iwona Tyczyńska
28.04.2021 12:11 Zmiana podstawy prawnej Iwona Tyczyńska
14.10.2020 12:05 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
22.06.2020 11:51 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
19.06.2020 10:19 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
02.04.2020 15:44 Zmiana podstawy prawnej Iwona Tyczyńska
19.02.2020 11:04 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
30.01.2020 13:26 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
15.10.2019 15:13 zmiana nr telefonu Wiesława Witosławska
17.01.2019 10:40 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
20.06.2018 11:25 Korekta Wiesława Witosławska
20.06.2018 11:20 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
08.06.2018 14:58 Dodanie informacji Wiesława Witosławska
25.05.2018 13:16 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
29.11.2017 12:28 Korekta Wiesława Witosławska
29.11.2017 11:57 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska