Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa po rozwodzie

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Referat ds. Archiwum USC
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: parter, pok. 23

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: -
E-mail: usc@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: - dokument tożsamości
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa przez osobę rozwiedzioną przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Opłaty: Opłata skarbowa:
- 11,00 zł - czynność.

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu (pok. 27 lub kasy A, B na Sali Obsługi Mieszkańców) po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC z pok. 23. Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy złożyć przy składaniu oświadczenia.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
Czas załatwienia sprawy: Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC w ciągu 7 dni roboczych;
- w innym USC w ciągu 10 dni roboczych.
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2022, poz. 1681) art. 59.
- ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020, poz. 1359) art. 18, art. 90.
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021, poz. 735)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021, poz. 1923)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007, Nr 187, poz. 1330)
- ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781)
Inne informacje: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa osoba rozwiedziona może złożyć przed upływem trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu do protokołu.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Inocenta Nycz
Wprowadził informację: Wiesława Witosławska
Ostatnio zmodyfikował: Agata Lipińska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 29.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.08.2022 16:57 Zmiana podstawy prawnej Agata Lipińska
18.05.2022 12:35 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
07.02.2022 11:35 Aktualizacja treści Beata Pukło
07.02.2022 11:18 Aktualizacja treści Beata Pukło
28.09.2021 13:33 dodanie załącznika Iwona Tyczyńska
28.04.2021 11:34 Zmiana podstawy prawnej Iwona Tyczyńska
27.01.2021 09:19 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
14.10.2020 12:04 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
18.06.2020 09:42 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
25.05.2020 11:19 zmiana numeru telefonu Michał Kowalski
28.04.2020 13:58 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
19.02.2020 11:00 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
30.01.2020 13:27 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
17.01.2019 10:37 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
25.05.2018 13:12 Korekta Wiesława Witosławska
25.05.2018 12:59 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
30.05.2017 08:21 Korekta Wiesława Witosławska