Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Referat ds. Rejestracji Urodzeń
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: parter, pok. 18

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: -
E-mail: usc@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: - wniosek o zmianę nazwiska pierwszego wspólnego dziecka;
- dokumenty tożsamości rodziców dziecka.
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie wniosku;
- przyjęcie - w formie protokołu - oświadczenia o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka małżonków
Opłaty: Opłata skarbowa:
- 11 zł - za przyjęcie oświadczenia o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka małżonków.

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu (pok. 27 lub kasy A, B na Sali Obsługi Mieszkańców) po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC z pok. 18.
Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
Czas załatwienia sprawy: Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
Podstawa prawna: -ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2023 r. poz. 2809) art. 88 § 3 i art. 90¹
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
- ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781)
Inne informacje: 1) Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka składane jest przez małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka.
2) Nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów.
3) W skład nazwiska dziecka wchodzą pierwsze człony nazwisk podlegające połączeniu.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Inocenta Nycz
Wprowadził informację: Wiesława Witosławska
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Tyczyńska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 26.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2024
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.01.2024 13:14 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
31.12.2023 13:12 Aktualizacja treści Beata Pukło
13.08.2022 16:51 Aktualizacja treści Agata Lipińska
13.08.2022 16:48 Aktualizacja treści Agata Lipińska
25.05.2022 10:59 Aktualizacja treści Jan Kowalski
18.05.2022 12:34 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
28.09.2021 13:32 dodanie załącznika Iwona Tyczyńska
28.04.2021 11:44 Zmiana podstawy prawnej Iwona Tyczyńska
14.10.2020 12:03 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
17.06.2020 12:31 Zmiana załącznika Iwona Tyczyńska
25.05.2020 11:18 zmiana numeru telefonu Michał Kowalski
28.04.2020 13:55 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
28.04.2020 13:55 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
19.02.2020 10:59 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
30.01.2020 13:28 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
18.06.2019 14:27 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
17.01.2019 10:35 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
08.06.2018 14:57 Dodanie informacji Wiesława Witosławska
08.06.2018 12:46 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
25.05.2018 12:54 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
30.05.2017 08:20 Korekta Wiesława Witosławska