Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

Elektroniczna rezerwacja wizyty: gdynia.pl/bip/rezerwacje
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: parter, pok. 18, 19

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-81-24
E-mail: usc@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - dokumenty tożsamości rodziców
Jeżeli oświadczenie o uznaniu ojcostwa dotyczy dziecka poczętego, a jeszcze nienarodzonego, wymagana jest także
- karta ciąży zawierająca przybliżoną datę porodu.

Jeżeli w rejestrze stanu cywilnego brak jest aktów stanu cywilnego, będących podstawą do uznania ojcostwa, to uznanie nastąpi po przeniesieniu tych aktów do rejestru stanu cywilnego (do 10 dni roboczych) przez urząd stanu cywilnego przechowujący księgę.

W przypadku obcokrajowców do uznania ojcostwa wymagany jest oryginał aktu urodzenia matki dziecka wraz z tłumaczeniem  dokonanym przez tłumacza przysięgłego (do wglądu).
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, sporządzenie protokołu.
Opłaty: Zwolnione z opłaty skarbowej
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki.
Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463) art. 18, 63.
- ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682) art. 72, 83, 89
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000)
- ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000)
Inne informacje: 1) Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest wyrażenie osobiście przez matkę dziecka zgody na uznanie ojcostwa.
2) Jeżeli rodzice dziecka są małoletni to organem właściwym do przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa jest wyłącznie sąd opiekuńczy.
3) Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki (czyli po upływie trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, separacji lub unieważnienia małżeństwa).
4) Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli w sądzie toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
5) Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.
6) Można uznać dziecko po jego śmierci.
7) Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania już ukończyło 13 lat potrzebna jest jego zgoda.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Inocenta Nycz
Wprowadził informację: Wiesława Witosławska
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Tyczyńska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 26.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.06.2020 10:24 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
18.06.2020 09:44 Dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
15.05.2020 11:01 zmiana numerów telefonu Michał Kowalski
28.04.2020 13:51 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
26.03.2020 08:18 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
19.02.2020 10:57 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
30.01.2020 13:29 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
17.01.2019 10:32 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
08.06.2018 14:55 Dodanie informacji Wiesława Witosławska
25.05.2018 12:34 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
29.11.2017 12:25 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska