Nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Referat ds. Rejestracji Małżeństw
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 17, zgłoszenia można dokonywać też drogą korespondencyjną (poczta tradycyjna, "wrzutnia" na dokumenty przy Urzędzie Miasta od strony ul. Bema, platforma ePUAP)

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26
58 668-81-10
58 668-81-12

Fax: -
E-mail: usc@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: - dowody osobiste Jubilatów do wglądu;
- formularz zgłoszenia jubileuszu
- wniosek o nadanie medali
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie zgłoszenia jubileuszu wraz z wnioskiem o nadanie medali
- uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odbywa się z udziałem Prezydenta Miasta Gdyni.
Opłaty: Nie podlega opłacie
Czas załatwienia sprawy: Do 180 dni od dnia nadania medali przez Prezydenta RP
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
Podstawa prawna: -ustawa z dnia 16.10.1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1031)
- rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15.12. 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743)
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 poz. 803)
- ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz. 1781)
Inne informacje: Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Inocenta Nycz
Wprowadził informację: Wiesława Witosławska
Ostatnio zmodyfikował: Agata Lipińska
Data wytworzenia informacji: 29.11.2005
Data udostępnienia informacji: 26.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 08.08.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.08.2023 09:29 Aktualizacja treści Agata Lipińska
08.08.2023 09:23 Aktualizacja treści Agata Lipińska
08.08.2023 09:22 Aktualizacja treści Agata Lipińska
13.08.2022 16:21 Aktualizacja treści Agata Lipińska
18.05.2022 13:54 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
18.05.2022 10:37 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
18.05.2022 10:32 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
14.02.2022 12:41 Aktualizacja treści Beata Pukło
28.09.2021 13:12 dodanie załącznika Iwona Tyczyńska
26.01.2021 11:07 Zmiana załącznika Iwona Tyczyńska
22.06.2020 16:06 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
25.05.2020 11:16 zmiana numeru telefonu Michał Kowalski
25.05.2020 11:13 zmiana numeru telefonu Michał Kowalski
28.04.2020 13:45 Dodanie informacji Wiesława Witosławska
19.02.2020 10:50 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
15.11.2019 10:29 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
17.01.2019 10:24 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
08.06.2018 12:25 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
25.05.2018 11:46 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
25.05.2018 10:50 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
26.05.2017 13:00 Korekta Wiesława Witosławska