Nadanie dziecku nazwiska męża matki

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Referat ds. Archiwum USC
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: parter, pok. 19

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-81-24
E-mail: usc@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - dokumenty tożsamości małżonków
Sposób załatwienia sprawy: - sporządzenie protokołu
- złożenie oświadczenia przez oboje małżonków przed kierownikiem USC
Opłaty: Zwolnione z opłaty skarbowej
Czas załatwienia sprawy: Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463) art. 69.
- ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682) art. 18, art. 90.
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 poz. 256)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000)
- ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)
Inne informacje: 1) Nadanie dziecku nazwiska takiego jakie nosi lub nosiłoby ich wspólne dziecko nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko nosi nazwisko ojca, albo nazwisko zostało utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.
2) Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat, potrzebna jest jego zgoda, wyrażona osobiście przed kierownikiem USC.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Inocenta Nycz
Wprowadził informację: Wiesława Witosławska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 24.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.05.2020 11:12 zmiana numeru telefonu Michał Kowalski
28.04.2020 13:43 Dodanie informacji Wiesława Witosławska
26.03.2020 08:14 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
19.02.2020 10:53 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
30.01.2020 13:32 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
17.01.2019 09:35 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
25.05.2018 10:42 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
30.05.2017 08:05 Korekta Wiesława Witosławska
24.05.2017 13:45 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska