Cyfrowy Urząd

Szanowni Państwo,

korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej mają Państwo możliwość złożenia dokumentów za pośrednictwem Internetu.

Urząd Miasta Gdyni obecnie udostępnia ponad 160 usług, w ramach których można składać wnioski elektronicznie. W tym celu stworzyliśmy dla Państwa Platformę Cyfrowego Urzędu pod adresem http://nasze.miasto.gdynia.pl/cu/, można do niej przejść klikając w poniższy baner:

 

Cyfrowy Urząd strona

Aby skorzystać z tej możliwości, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego. Profil zaufany jest bezpłatnym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego. W celu założenia profilu zaufanego, należy wejść na stronę Profil Zaufany, założyć konto, a następnie w terminie 14 dni od daty jego złożenia wraz z dowodem osobistym lub paszportem przyjść do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego Profil Zaufany;

Potwierdzić profil zaufany można w Urzędzie Miasta Gdyni w nn. punkcie:

Urząd Miasta Gdyni
Wydział Polityki Gospodarczej
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
e-mail: gcwp@gdynia.pl
w godzinach:  od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.
Infolinia urzędu: 58 626 26 26

Szczegółowa procedura potwierdzania Profilu Zaufanego

Ponadto Urząd Miasta jest posiadaczem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Adres naszej skrzynki to: /75ci82jswn/skrytka

Dokumentację elektroniczną przyjmujemy również na informatycznych nośnikach danych, które umożliwiają zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru, tj. dysku CD-RW lub urządzeniu pamięci masowej z interface`em USB (np. Pen Drive).

Akceptuje się następujące struktury fizyczne dokumentów elektronicznych:
 
1) do wymiany danych pomiędzy klientem i serwerem poczty elektronicznej - protokoły: SMTP/MIME, POP3, IMAP;

2) do kodowania informacji - formaty danych: Unicode UTF-8 wersja 3.0;

3) do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne - formaty danych, umożliwiające ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów: .txt, .rtf wersja 1.6, .pdf wersja 1.4, .doc, Open Document wersja 1.0;

4) do danych zawierających informację graficzną - formaty danych: .jpg (.jpeg), .gif wersja 98a, .tif (.tiff), .png, .svg;

5) do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów o dużych rozmiarach - formaty danych: .zip, .tar, .gz (.gzip), .rar.

Zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych powinny odpowiadać zakresom danych zawartych we wzorach podań udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej. W szczególności dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miasta Gdyni muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi, w tym adresem pocztowym osoby składającej dokument.

Inne wymagania:

1) dokumenty elektroniczne zawierające wirusy lub inne potencjalnie niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu Miasta Gdyni;

2) maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego akceptowany przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą wynosi 20 MB;

3) do dokumentów opatrzonych podpisem weryfikowanym certyfikatem wydanym za granicą winna być dołączona aplikacja umożliwiająca weryfikację podpisu.
Doręczanie dokumentów na elektronicznych nośnikach danych może odbywać się:

w biurze podawczym Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 - w godzinach 8:00‑  16:00;

w biurze podawczym Kancelarii Ogólnej BIS Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 - w godzinach 8:00‑16:00.

 

stopka RPO kolor - 2011.11 mała


Projekt finansowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Wiśniewski
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 09.03.2015
Data udostępnienia informacji: 27.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.05.2023 14:39 Korekta Michał Kowalski
22.08.2022 09:56 Aktualizacja treści Michał Kowalski
17.06.2022 13:34 Aktualizacja treści Michał Kowalski
29.10.2021 15:04 Aktualizacja treści Kamila Ciechorska
29.06.2021 13:15 Aktualizacja treści Michał Kowalski
16.10.2017 14:11 Aktualizacja linków Michał Kowalski
24.08.2017 15:07 Korekta Michał Kowalski
24.08.2017 15:04 Korekta Michał Kowalski
24.08.2017 15:03 Korekta Michał Kowalski
14.09.2016 13:28 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
03.12.2015 14:34 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
20.11.2015 15:11 Korekta Piotr Wiśniewski
03.11.2015 08:13 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
09.10.2015 12:38 Korekta Michał Kowalski
13.07.2015 11:04 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
13.07.2015 11:04 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
13.07.2015 11:03 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
13.07.2015 11:02 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
09.07.2015 13:03 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
01.07.2015 11:32 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
18.06.2015 13:37 Aktualizacja treści Michał Kowalski
09.06.2015 15:05 Korekta Michał Kowalski
09.06.2015 15:04 Korekta Michał Kowalski
27.05.2015 14:59 Korekta Michał Kowalski
26.05.2015 13:44 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
20.05.2015 08:48 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
20.05.2015 08:47 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
15.05.2015 08:56 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
15.05.2015 08:54 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
14.05.2015 12:43 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
14.05.2015 09:43 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
14.05.2015 09:42 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
14.05.2015 09:40 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
12.05.2015 10:14 Korekta Michał Kowalski
12.05.2015 10:10 Korekta Michał Kowalski
12.03.2015 14:40 Korekta Michał Kowalski
09.03.2015 11:29 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski