Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Polityki Gospodarczej
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 08

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek - piątek

Numer telefonu:
58 668-20-19
58 668-20-22

Fax: 58 668-20-12
E-mail: politykagospodarcza@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: wniosek do pobrania poniżej
Sposób załatwienia sprawy: Decyzję o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku podejmuje Zespół Konsultacyjny przy Prezydencie Miasta Gdyni
Opłaty: brak
Czas załatwienia sprawy: 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami
Tryb odwoławczy: Od negatywnego rozpatrzenia wniosku nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i zgodnie z Uchwałą Nr 36/99 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 01.02.1999r.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2020r., poz. 426 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 93)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 19.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.06.2023 11:58 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
04.04.2022 10:16 Aktualizacja treści Beata Pukło
04.04.2022 10:07 Dodanie informacji Beata Pukło
16.04.2021 10:25 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
16.04.2021 10:20 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
01.04.2019 09:22 Zmiana załącznika Monika Antkowiak
13.06.2018 15:41 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
24.04.2018 11:33 Aktualizacja treści Magdalena Urban
19.05.2017 14:34 Aktualizacja treści Monika Antkowiak