Wydawanie zaświadczenia/czasookresu dot.figurowania wpisu w bazie archiwalnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta M.Gdyni

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Polityki Gospodarczej
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Informacja, sala obsługi

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek - piątek

Numer telefonu:
58 668-20-10
58 668-20-11

Fax: 58 668-20-12
E-mail: politykagospodarcza@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: - wniosek o wydanie zaświadczenia, sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości lub poniżej w części Druki
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
- dowód wpłaty lub kopia przelewu
Sposób załatwienia sprawy: - zaświadczenie można odebrać osobiście w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości lub może być doręczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy)
- do odbioru zaświadczenia konieczne jest posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość
Opłaty: Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17 zł
- opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu Miasta lub dokonać przelewu na konto: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Dochodów, nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 - PKO Bank Polski S.A.
- w tytule przelewu należy wskazać np.: opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej
Czas załatwienia sprawy: do 7 dni od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: -
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz. 1044 z późn.zm.)
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960r. Nr 30, poz. 168 z późn. zm.)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 03.08.2006
Data udostępnienia informacji: 22.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.04.2022 09:18 Aktualizacja treści Beata Pukło
14.03.2022 11:12 Aktualizacja treści Beata Pukło
19.10.2021 15:17 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
29.11.2019 09:42 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
29.11.2019 09:41 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
29.11.2019 09:39 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
01.04.2019 09:57 Dodanie informacji Monika Antkowiak
13.06.2018 15:46 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
23.05.2017 13:48 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
23.05.2017 11:21 Korekta Michał Kowalski