Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
Referat Promocji i PR
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 13

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 668-25-36
58 668-25-35

Fax: 58 668-25-37
E-mail: turystyka@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim

2. Przedsiębiorca lub rolnik zgłaszający do ewidencji inny obiekt, w którym są świadczone usługi hotelarskie, jest obowiązany podać numer NIP oraz numer wpisu do KRS albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - o ile taki posiada.

3. Opinia sanitarna dla obiektu noclegowego wydana przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Gdyni.
Kontakt do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdyni.
Sposób załatwienia sprawy: Pozytywne rozpatrzenie wniosku i wpisanie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim.
Opłaty: brak
Czas załatwienia sprawy: 7 dni
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. 2019.238 z późn.zm.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U.2017.2166)
Inne informacje: Obiekty prowadzące działalność noclegową i posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych zobowiązane są do przekazywania co miesiąc sprawozdań na formularzu KT-1. Obiekty posiadające maksymalnie 9 miejsc noclegowych badane są metodą reprezentacyjną raz w roku na formularzu KT-2.
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U.Nr 88, poz. 439, z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1030, z późn. zm.).
Dane uzyskane w badaniach są objęte tajemnicą statystyczną i są wykorzystywane wyłącznie do opracowań zbiorczych (art. 10 ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. - Dz.U. z 2012 r. poz. 591)
Dodatkowe informacje udzielane są przez pracowników Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, tel. 017 853-52-19 w. 216, 215, 214, e-mail: j.uchman@stat.gov.pl
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Estera Grubert
Data wytworzenia informacji: 07.05.2012
Data udostępnienia informacji: 07.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.07.2020 12:54 Aktualizacja treści Estera Grubert
26.06.2020 13:05 Aktualizacja treści Estera Grubert
26.06.2020 13:04 Aktualizacja treści Estera Grubert
24.02.2020 08:17 Korekta Estera Grubert
25.11.2019 09:42 Aktualizacja treści Estera Grubert
26.08.2019 09:52 Aktualizacja treści Estera Grubert
06.05.2019 13:21 Aktualizacja treści Estera Grubert
15.04.2019 09:20 Aktualizacja treści Estera Grubert
04.03.2019 11:29 Aktualizacja treści Estera Grubert
01.10.2018 11:35 Aktualizacja treści Estera Grubert
03.07.2018 10:40 Aktualizacja treści Estera Grubert
29.06.2018 13:22 Aktualizacja treści Estera Grubert
14.06.2018 10:40 Aktualizacja treści Estera Grubert
10.01.2018 12:06 Aktualizacja treści Estera Grubert
12.09.2017 10:16 Korekta Michał Kowalski
08.08.2017 15:26 Korekta Michał Kowalski