Program Czyste Powietrze

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Biuro ds. Energetyki
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 120

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
Po wcześniejszym umówieniu wizyty
tel. 885 581 668
UM Gdyni ul. 10 Lutego 24 - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Numer telefonu:
58 668-23-50

Fax: 58 66 88 470
E-mail: ref.energetyki@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty:
  1. Dowód osobisty Wnioskodawcy (do wglądu),
  2. PESEL współmałżonka (jeśli dotyczy),
  3. Numer księgi wieczystej oraz numer działki, na której znajduje się budynek,
  4. Powierzchnia całkowita budynku,
  5. Akt własności lokalu lub budynku,
  6. Ostatnio złożony PIT w Urzędzie Skarbowym np. PIT 37, PIT 40, PIT 16 PIT 28 (wraz ze stawką podatku PIT28) - dla osób uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,
  7. Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania,
  8. Zakres planowanej inwestycji,
  9. Powierzchnia użytkowa przeznaczona na działalność gospodarczą (o ile jest prowadzona w budynku).
Sposób załatwienia sprawy: analiza złożonych dokumentów
przesłanie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bezpośredni kontakt:
adres mailowy czystepowietrze@gdynia.pl
telefon 885 581 668
Opłaty: Złożenie wniosku wraz z załącznikami jest bezpłatne
Czas załatwienia sprawy: Wnioski są rejestrowane i rozpatrywane w kolejności zgłoszeń
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Podstawa prawna:
Inne informacje: Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy tj.:
·         węzeł cieplny,
·         pompa ciepła,
·         kocioł gazowy kondensacyjny,
·         kocioł olejowy,
·         ogrzewanie elektryczne,
·         kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania.

Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE.

W podstawowym poziomie dofinansowania Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.

W podwyższonym poziomie dofinansowania Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
a) 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

W najwyższym poziomie dofinansowania Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
a) 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dodatkowe informacje o programie uzyskać można pod adresem Program Czyste Powietrze.
Wniosek należy złożyć przez Generator Wniosków lub po wcześniejszym umówieniu spotkania w Samodzielnym Referacie ds. Energetyki.

W ramach Programu Czyste Powietrze od 25 lutego 2021 r. złożono łącznie 569 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 4 036 271,79 zł

                                          

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: Joanna Orzoł
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 25.08.2021
Data udostępnienia informacji: 25.08.2021
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.07.2023 10:11 Aktualizacja treści Beata Pukło
07.07.2023 10:54 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
20.04.2023 10:35 Aktualizacja treści Sylwia Grabowska
18.04.2023 12:19 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
18.04.2023 12:18 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
29.03.2023 12:11 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
06.03.2023 15:02 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
06.03.2023 14:55 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
06.03.2023 10:48 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
06.03.2023 10:37 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
14.02.2023 11:56 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
23.01.2023 14:21 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
10.01.2023 14:53 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
13.01.2022 08:26 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
31.08.2021 10:52 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
27.08.2021 11:34 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
27.08.2021 11:32 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
27.08.2021 11:31 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
27.08.2021 11:30 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
27.08.2021 11:25 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
27.08.2021 11:14 Aktualizacja treści Joanna Orzoł
25.08.2021 15:47 Dodanie informacji Joanna Orzoł