Wniosek o wpis zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Biuro ds. organizacji pozarządowych
Adres: ul. 3 Maja 27-31, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Biuro ds. organizacji pozarządowych ul. 3 maja 27/31, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 527-51-21

Fax: 58 662-36-78
E-mail: ngo@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: 1) wniosek o wpis zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych - formularz wniosku dostępny w Biurze ds. organizacji pozarządowych przy ul. 3 maja 27/31 lub na stronach internetowych bip.gdynia.pl.
Wniosek o wpis składa przedstawiciel stowarzyszenia lub zarząd.
Jeżeli wniosek składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.
2) protokół z zebrania (jeśli dotyczy);
3) lista obecności (jeśli dotyczy); 
4) inne istotne dokumenty stanowiące podstawę zmiany (np. uchwały);
5) regulamin - jednolity tekst (jeżeli zmiany dotyczyły zapisów w regulaminie).

Zeskanowany komplet dokumentów, przed złożeniem w kancelarii UM można przesłać na adres e-mail: ngo@gdynia.pl, w celu oceny poprawności przygotowanego wniosku wraz z załącznikami.

Dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub przesłać pocztą.
Sposób załatwienia sprawy: - po weryfikacji dokumentów organ nadzoru informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu zmiany w ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis;
- pismo zostanie doręczone za pośrednictwem poczty.
Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.
Czas załatwienia sprawy: Organ nadzorujący dokonuje zmiany w ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu poprawnie złożonego wniosku o dokonanie zmian w ewidencji stowarzyszeń zwykłych wraz z załącznikami.

Jeżeli wniosek o zmianę w ewidencji zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie zmiany, liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o zmienę danych. Nieuzupełnienie wniosku o zmianę w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.
Tryb odwoławczy: W przypadku, gdy organ nadzorujący nie dokona zmiany w ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o zmianę danych w ewidencji przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.
Podstawa prawna: - Ustawa prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz.U. z 2016 r. poz. 644)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Marta Łaska-Woronko
Ostatnio zmodyfikował: Marta Łaska-Woronko
Data wytworzenia informacji: 30.05.2022
Data udostępnienia informacji: 30.05.2022
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.05.2023 10:29 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
24.04.2023 13:52 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
23.02.2023 13:04 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
19.02.2023 21:33 Dodanie informacji Beata Pukło
28.06.2022 11:42 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
30.05.2022 11:00 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
30.05.2022 10:54 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko