Procedura inicjowania otwartego konkursu ofert na wniosek organizacji pozarządowej niezależnie od przyjętego harmonogramu konkursów

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Biuro ds. organizacji pozarządowych
Adres: ul. 3 Maja 27-31, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Biuro ds. organizacji pozarządowych

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 527-51-21

Fax: 58 662 36 78
E-mail: ngo@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: Wniosek o realizację zadania publicznego. Brak formularza/wzoru.
Sposób załatwienia sprawy: Organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego zawierający w szczególności opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji oraz szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.

Prezydent miasta w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku informuje zainteresowany podmiot o podjętej decyzji, a w przypadku stwierdzenia celowości i możliwości realizacji określonego zadania publicznego podaje również termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Celowość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 rozpatrywana jest biorąc pod uwagę:
a) stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym,
określonym w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,
b) zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania,
c) środki dostępne na realizację zadań publicznych,
d) korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.
Opłaty: Brak.
Czas załatwienia sprawy: Prezydent miasta rozpatruje celowość realizacji zgłoszonego zadania publicznego w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca.
Tryb odwoławczy: Brak.
Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
  • uchwała Rady Miasta Gdyni przyjmująca Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi
Inne informacje: Brak.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: _Justyna Krakowska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Śmiechowska
Data wytworzenia informacji: 30.01.2011
Data udostępnienia informacji: 17.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.04.2023 11:36 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
23.02.2023 12:42 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
19.02.2023 20:01 Dodanie informacji Beata Pukło
29.03.2021 13:26 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
21.01.2020 14:15 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel
05.02.2019 13:49 Zmiana załącznika Salwiusz Marchel
17.05.2017 10:09 Aktualizacja treści Justyna Krakowska