Nieodpłatna Pomoc Prawna

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Samodzielny Referat ds. organizacji pozarządowych
Adres: ul. 3 Maja 27-31, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:15

Numer telefonu:
58 625-76-19

Fax: 58 625 76 19
E-mail: nieodplatnapomocprawna@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie fizycznej, która  przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Sposób załatwienia sprawy: Porady Prawne udzielane są w siedzibach Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Punktach Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego - na poradę można zapisać się telefonicznie oraz przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (po potwierdzeniu wolnego terminu).
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: W zależności od aktualnej liczby osób oczekujących na poradę.
Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2017 poz. 2030, Dz. U. 2018 poz. 1467, 2212),
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. 2018 poz. 2492).
Inne informacje: Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane jest w 10 punktach zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni:
 • pięć punktów prowadzonych przez miasto Gdynię przy ul. 3 maja 27/31, godz. 8.00-12.00, 12.15-16.15,
 • trzy punkty prowadzone przez Stowarzyszenie OVUM przy ul. Traugutta 2 (punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego), godz. 12.00-20.00,
 • punkt prowadzony przez Fundację Instytut Aktywizacji Regionów przy ul. Chylońska 237, wtorek godz. 16.00-20.00 oraz piątek 12.00-16.00,
 • punkt prowadzony przez Instytut Aktywizacji Regionów przy ul. ul. Inżyniera Jana Śmidowicza 49, wtorek 8.00-12.00 oraz czwartek 8.00-12.00,
 • punkt prowadzony przez Instytut Aktywizacji Regionów przy ul. Widna 8, poniedziałek 8.00-12.00, środa 8.00-12.00 oraz sobota 8.00-12.00,
 • 6) punkt prowadzony przez Instytut Aktywizacji Regionów przy ul. Opata Hackiego 17a, poniedziałek 16.00-20.00, środa 8.00-12.00 oraz  czwartek 8.00-12.00.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłane poradnictwo prawne obejmuje:
 • wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tytm sporządzeniu wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomocy w jego realizacji,
 • porady dla osób zadłużonych,
 • porady z zakresu spraw mieszkaniowych,
 • porady dotyczące zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: _Justyna Krakowska
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Pawłowska
Data wytworzenia informacji: 04.01.2016
Data udostępnienia informacji: 29.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.01.2019 10:28 Aktualizacja treści Kinga Pawłowska
18.01.2019 09:08 Aktualizacja treści Kinga Pawłowska
18.01.2019 09:06 Aktualizacja treści Kinga Pawłowska
18.01.2019 09:04 Aktualizacja treści Kinga Pawłowska
18.01.2019 09:04 Aktualizacja treści Kinga Pawłowska
18.01.2019 09:02 Aktualizacja treści Kinga Pawłowska
18.01.2019 09:01 Aktualizacja treści Kinga Pawłowska
18.01.2019 09:00 Aktualizacja treści Kinga Pawłowska
29.12.2017 11:09 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
29.12.2017 11:08 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
17.05.2017 09:44 Aktualizacja treści Justyna Krakowska