Wniosek o wydanie zaświadczenia czy działka/ki jest/są objęte uproszczonym planem urządzania lasu

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Ogrodnika Miasta
Adres: al. Zwycięstwa 291A, 81-525 Gdynia
Numer pokoju: 7

Adres do korespondencji:
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
pon.-piątek
kom.885-966-348

Numer telefonu:
58 527-32-12

Fax: 586251994
E-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: - Wniosek o wydania zaświadczenia
- Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
W przypadku wystąpienia przez pełnomocnika (art.32 i 33 kpa) należy dodatkowo dołączyć do wniosku pełnomocnictwo strony (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł).
Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni.
Opłaty: 17 zł od zaświadczenia
podstawa prawna: ustawa z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015, poz. 783 z póź. zm.)
Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Dowód wpłaty albo uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na rachunek PKO Bank Polski S.A. nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
W przypadku dokonywania przelewu przy tytule wpłaty należy podać informację:
- opłata skarbowa tyt.: zaświadczenie plan urządzenia lasu.
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego - 7 dni
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z późn. zm.).
2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.)
Inne informacje: Dołączenie do wniosku kopii wypisu z wyrysem z ewidencji gruntów dla przedmiotowych działek może przyspieszyć wydanie zaświadczenia
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Zofia Halikowska WOM
Ostatnio zmodyfikował: Zofia Halikowska
Data wytworzenia informacji: 24.11.2017
Data udostępnienia informacji: 24.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.06.2023 08:53 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
30.03.2023 19:52 Aktualizacja treści Beata Pukło
31.08.2022 09:51 Aktualizacja treści Ewa Niedźwiecka-Krause
31.08.2022 09:51 Aktualizacja treści Ewa Niedźwiecka-Krause
31.08.2022 09:50 Aktualizacja treści Ewa Niedźwiecka-Krause
29.08.2022 14:32 Aktualizacja treści Ewa Niedźwiecka-Krause
18.05.2022 15:08 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
07.12.2021 12:20 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
02.08.2021 09:35 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
28.07.2021 09:34 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
19.01.2021 11:06 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
12.01.2021 09:51 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
12.03.2020 15:02 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
10.01.2020 11:34 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
11.10.2019 09:58 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
19.10.2018 11:38 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
24.11.2017 12:59 Korekta Michał Kowalski
24.11.2017 09:56 Dodanie informacji Zofia Halikowska