Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Inwestycji
Referat Organizacji Ruchu
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 230

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
roboczych

Numer telefonu:
58 668-83-00
58 761-20-45

Fax: 58 62 09 798
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek i dwie kopie projektu czasowej organizacji ruchu
- wskazanie podstawy złożenia wniosku
- opinia zarządcy drogi
- opinia Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni w przypadku projektów dotyczących dróg publicznych o kategorii dróg powiatowych, wojewódzkich lub krajowych
- opinie właściwych zarządców ruchu  w przypadku projektów dotyczących skrzyżowań z drogami o innym niż Prezydent Miasta Gdyni organie zarządzającym ruchem lub projektów zakładających prowadzenie objazdu po takich drogach
- kopia uzgodnienia projektu budowlanego
Sposób załatwienia sprawy: - zatwierdzenie projektu
- odesłanie projektu w celu wprowadzenia poprawek
- odrzucenie projektu
Opłaty: - w przypadku złożenia pełnomocnictwa opłata skarbowa w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, opłacie nie podlega m.in. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
- opłata skarbowa w wysokości 5 zł za urzędowe poświadczenia odpisu pełnomocnictwa od każdej pełnej lub zaczętej strony, opłacie nie podlega poświadczenie odpisu pełnomocnictwa od niej zwolnionego
Czas załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
Tryb odwoławczy: nie określony
Podstawa prawna: - USTAWA Prawo o ruchu drogowym
- USTAWA o drogach publicznych
- ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
- ROZPORZĄDZENIE Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
- ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury  w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drodze
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Bańka
Data wytworzenia informacji: 03.02.2021
Data udostępnienia informacji: 03.02.2021
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.10.2022 08:05 Aktualizacja treści Paulina Bańka
31.01.2022 13:19 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
03.01.2022 08:46 Aktualizacja treści Paulina Bańka
24.06.2021 14:14 Korekta Michał Kowalski
03.02.2021 11:54 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
03.02.2021 11:23 Dodanie informacji Dominika Wojtunik