Referat Uzgodnień (zarządca drogi) - WNIOSKI

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Inwestycji
Referat Uzgodnień
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 230

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-83-00
58 668-23-70

Fax: 58 668-83-02
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty:

wniosek zawierający wymagane załączniki

Sposób załatwienia sprawy:
 • decyzja
 • postanowienie
 • zgoda
 • warunki techniczne
 • uzgodnienie
 • opinia
 • pismo
Opłaty:
 • opłata skarbowa w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, opłacie nie podlega m.in. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
 • opłata skarbowa w wysokości 5 zł za urzędowe poświadczenia odpisu pełnomocnictwa od każdej pełnej lub zaczętej strony, opłacie nie podlega poświadczenie odpisu pełnomocnictwa od niej zwolnionego
 • opłata skarbowa w wysokości 82 zł za wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu w pasie drogowym, opłacie nie podlega wydanie zezwolenia na potrzeby budownictwa mieszkaniowego
Czas załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
Tryb odwoławczy: od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni
Podstawa prawna:
 • USTAWA o drogach publicznych
 • USTAWA Kodeks postępowania administracyjnego
 • USTAWA Prawo budowlane
 • USTAWA o opłacie skarbowej
 • ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kornel Osowicki
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 13.11.2019
Data udostępnienia informacji: 13.11.2019
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.06.2023 20:04 Aktualizacja treści Beata Pukło
24.05.2023 10:06 Zmiana załącznika Andrzej Krymski
24.05.2023 10:02 Zmiana załącznika Andrzej Krymski
24.05.2023 10:00 Aktualizacja treści Andrzej Krymski
24.05.2023 09:59 Zmiana załącznika Andrzej Krymski
09.12.2022 14:31 Aktualizacja treści Andrzej Krymski
09.12.2022 14:30 Aktualizacja treści Andrzej Krymski
09.12.2022 14:26 Aktualizacja treści Andrzej Krymski
09.12.2022 14:18 Aktualizacja treści Andrzej Krymski
09.12.2022 14:15 Aktualizacja treści Andrzej Krymski
09.12.2022 14:14 Zmiana załącznika Andrzej Krymski
09.12.2022 14:14 Zmiana załącznika Andrzej Krymski
09.12.2022 14:12 Zmiana załącznika Andrzej Krymski
18.10.2022 15:58 Aktualizacja treści Andrzej Krymski
18.10.2022 12:46 Zmiana załącznika Andrzej Krymski
18.10.2022 12:45 Aktualizacja treści Andrzej Krymski
18.10.2022 12:42 Aktualizacja treści Andrzej Krymski
13.06.2022 08:35 Aktualizacja treści Andrzej Krymski
09.06.2022 13:08 Aktualizacja treści Kornel Osowicki
27.10.2021 15:53 Aktualizacja treści Kornel Osowicki
27.08.2021 10:51 Aktualizacja treści Andrzej Krymski
27.08.2021 10:36 Aktualizacja treści Andrzej Krymski
27.08.2021 10:36 Aktualizacja treści Andrzej Krymski
27.08.2021 10:30 Aktualizacja treści Andrzej Krymski
16.02.2021 11:02 Zmiana załącznika Kornel Osowicki
27.10.2020 11:45 Aktualizacja treści Kornel Osowicki
20.05.2020 15:40 Aktualizacja treści Kornel Osowicki
20.05.2020 13:13 Aktualizacja treści Kornel Osowicki
20.05.2020 13:08 Aktualizacja treści Kornel Osowicki
19.02.2020 12:30 Aktualizacja treści Kornel Osowicki
19.02.2020 12:10 Aktualizacja treści Kornel Osowicki
09.01.2020 08:38 Zmiana załącznika Kornel Osowicki
09.01.2020 08:28 Zmiana załącznika Kornel Osowicki
13.11.2019 11:30 Dodanie informacji Kornel Osowicki