Wymogi techniczne dot. elektronicznej korespondencji

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje o sposobach dostarczania dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty elektroniczne należy dostarczyć  w następujących formatach:

 • .doc, .docx, .rtf dla MS Word 6.0/95/97/2000/2007, 2010
 • .xls, .xlsx dla MS Excel 95/97/2000/2007,2010
 • .odt dokument OpenOffice.org 2.x
 • .txt dokument tekstowy,
 • .gif, .tif, .jpg – pliki graficzne,
 • .pdf wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi,
 • zip pliki skompresowane w formacie ZIP,
 • .rar pliki skompresowane w formacie RAR.1. Poczta elektroniczna na adres:
sekretariat@zdiz.gdynia.pl
W sprawach dotyczących Strefy Płatnego Parkowania dokumenty można składać bezpośrednio na adres:
biuro@sppgdynia.pl
Wielkość wysyłanego załącznika nie może przekroczyć 10 MB.
Formaty danych: Unicode UTF-8 wersja 3.0.

2. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
www.epuap.gov.pl
W celu złożenia wniosku do ZDiZ konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Pismo składa się poprzez wypełnienie formularza elektronicznego znajdującego się na stronie i przesłanie go do Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) ZDiZ Gdynia na portalu ePUAP.


3. Formularz kontaktowy na stronie ZDiZ Gdynia:
www.zdiz.gdynia.pl
Wielkość wysyłanego załącznika nie może przekroczyć 10 MB.

4. Osobiście w Sekretariacie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni przy ulicy 10 Lutego 24 (IV piętro, pokój 407) na następujących nośnikach:

 • dyskietka 1,44 MB,
 • pamięć masowa USB 1.1, 2.0, 3.0,
 • płyta CD/DVD,
 • Karty pamięci SD/MMC.

Składane pisma muszą zawierać dane osoby składającej pismo oraz adres kontaktowy do korespondencji (poczta elektroniczna lub „tradycyjna”). Dokumenty elektroniczne zawierające wirusy lub inne potencjalnie niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Zarządu Dróg i Zieleni. Do dokumentów opatrzonych podpisem weryfikowanym certyfikatem wydanym za granicą winna być dołączona aplikacja umożliwiająca weryfikację podpisu. W.przypadku doręczenia przesyłki nie spełniającej podanych wymogów nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego ZDiZ Gdynia i nie zostaną podjęte czynności związane z załatwieniem sprawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Witt
Data wytworzenia informacji: 03.07.2012
Data udostępnienia informacji: 03.07.2012
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.07.2012 11:51 Aktualizacja treści Dariusz Witt