Wymogi techniczne dot. elektronicznej korespondencji

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2018, poz. 180) Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje o sposobach dostarczania dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty elektroniczne należy dostarczyć  w następujących formatach:

- .doc, .docx, .rtf dla MS Word,
- .xls, .xlsx dla MS Excel,
- .odt dokument OpenOffice,
- .txt dokument tekstowy,
- .gif, .tif, .jpg – pliki graficzne,
- .pdf wersja kompatybilna z Adobe Acrobat Reader,
- .zip pliki skompresowane w formacie ZIP,
- .rar pliki skompresowane w formacie RAR.

1. Pocztą elektroniczna na adres:

sekretariat@zdiz.gdynia.pl

W sprawach dotyczących Strefy Płatnego Parkowania dokumenty można składać bezpośrednio na adres:

spp@zdiz.gdynia.pl

Wielkość wysyłanego załącznika nie może przekroczyć 10 MB.
Formaty danych: Unicode UTF-8 wersja 3.0.

2. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

www.epuap.gov.pl

W celu złożenia wniosku do ZDiZ konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Pismo składa się poprzez wypełnienie formularza elektronicznego znajdującego się na stronie i przesłanie go do Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) ZDiZ Gdynia na portalu ePUAP.
 
3. Formularz kontaktowy na stronie ZDiZ Gdynia:

www.zdiz.gdynia.pl

Wielkość wysyłanego załącznika nie może przekroczyć 10 MB.

4. Osobiście w Sekretariacie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni przy ulicy 10 Lutego 24 (IV piętro, pokój 407) na następujących nośnikach:

- pamięć masowa USB,
- płyta CD/DVD,
- Karty pamięci SD/MMC.
 
Składane pisma muszą zawierać dane osoby składającej pismo oraz adres kontaktowy do korespondencji (poczta elektroniczna lub „tradycyjna”). Dokumenty elektroniczne zawierające wirusy lub inne potencjalnie niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Zarządu Dróg i Zieleni. Do dokumentów opatrzonych podpisem weryfikowanym certyfikatem wydanym za granicą winna być dołączona aplikacja umożliwiająca weryfikację podpisu. W przypadku doręczenia przesyłki nie spełniającej podanych wymogów nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego ZDiZ Gdynia i nie zostaną podjęte czynności związane z załatwieniem sprawy.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Wojtkiewicz
Data wytworzenia informacji: 03.07.2012
Data udostępnienia informacji: 03.07.2012
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.04.2023 11:06 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
03.04.2023 11:04 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
03.04.2023 11:03 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
03.04.2023 10:42 Korekta Michał Kowalski
03.07.2012 11:51 Aktualizacja treści Dariusz Witt