Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

Miejsce Zarząd Dróg i Zieleni

Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Samodzielny Referat Zajęć Pasa Drogowego - siedziba przy ul. 10 Lutego 33 (budynek Domu Rzemiosła)

W dniach:
Pn, Wt, Śr, Pt w godz.: 8:00 – 15:30
Czw: dzień wewnętrzny, interesantów nie przyjmujemy

Numer telefonu:
58 761-20-00

Fax: 58 761-20-01
E-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Kategoria I-III :
-  wypełniony wniosek (wg wzoru w załączeniu )
- dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia (jako załącznik do wniosku)
Kategoria VII :
-  wypełniony wniosek (wg wzoru w załączeniu)
- dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia (przed odbiorem zezwolenia)
Wnioski powinny zawierać dane zgodnie ze wzorami formularzy (w wierszu DRUKI)
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I, II, III lub VII należy złożyć osobiście:
- w siedzibie Sam. Referatu Zajęć Pasa Drogowego - siedziba przy ul. 10 Lutego 33 (budynek Domu Rzemiosła)
lub
- w sekretariacie Zarządu Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24, pok. 406)
albo pocztą na adres:
- Sam. Referat Zajęć Pasa Drogowego ZDiZ, siedziba przy ul. 10 Lutego 33 (budynek Domu Rzemiosła)
 
Decyzję przesyła się drogą pocztową na adres wnioskodawcy lub po uzgodnieniu wnioskodawca odbiera ją osobiście w siedzibie Sam. Referatu Zajęć Pasa Drogowego adres jw.
Opłaty: Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty:
w kategorii I
       a) 50 zł dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
       b) 100 zł dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
       c) 200zł dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy;
w kategorii II
a)      100 zł
w kategorii III
a)      200zł dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b)      400 zł  dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c)      1200 zł  dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy ,
d)      2000 zł dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
w kategorii VII
a)      500zł dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii III i IV i którego nacisk na osi i masa nie są większe od dopuszczalnych,
b)      1 600zł – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w pozostałych przypadkach.
Czas załatwienia sprawy: kat. I – 7 dni roboczych
kat. II –  3 dni robocze
kat. III –  3 dni robocze
kat. VII -  7 dni roboczych
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zmianami)
kategoria I - na podstawie art. 64a
kategoria II - na podstawie art. 64b
kategoria III - na podstawie art. 64c
kategoria VII - na podstawie art. 64d
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 366)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 764)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 629)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Wojtkiewicz
Data wytworzenia informacji: 30.05.2017
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.06.2022 10:43 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
06.06.2022 10:38 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
06.06.2022 10:37 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
05.07.2021 08:08 Zmiana załącznika Hanna Wyszyńska
03.06.2021 20:38 Zmiana załącznika Hanna Wyszyńska
25.02.2021 13:54 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
25.02.2021 13:45 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
25.02.2021 13:44 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
25.02.2021 13:43 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
18.02.2021 13:55 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
15.02.2021 13:36 Zmiana załącznika Hanna Wyszyńska
15.02.2021 13:35 Zmiana załącznika Hanna Wyszyńska
01.02.2021 07:48 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
13.10.2020 10:18 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
13.10.2020 10:17 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
21.10.2019 16:37 Aktualizacja treści Maciej Karmoliński
01.02.2018 08:53 Aktualizacja treści Krzysztof Litwin
31.05.2017 11:06 Korekta Michał Kowalski
30.05.2017 10:09 Aktualizacja treści Dariusz Witt